Strandpromenaden

Strandpromenaden i Sigtuna stad utvecklas. Under 2022 genomför vi flera åtgärder för att göra detta välbesökta promenadstråk ännu mer attraktivt för människor i alla åldrar att vistas vid.

Arbetet just nu

Arbetet med nedanstående punkter sker i olika etapper under 2022.

  • Renovering av bänkarna utmed promenadstråket
  • Fler och nya papperskorgar, så kallade Big Belly-soptunnor, placeras ut
  • Belysningen utmed strandpromenaden byts ut
  • En ny lekpark anläggs vid den grönyta som ligger vid badhusbryggan
  • Två boulebanor anläggs intill den nya parken
  • Fem nya växtportaler med klätterväxter samt några mindre planteringar tar from längs cykelvägen
  • Nya cykelställ för 12 cyklar
  • Nya tillgänglighetsanpassade möbler (bord och stolar) placeras ut
Illustrationsplan för lekplats och park vid strandpromenaden.

Illustrationsplan för lekplats och park vid strandpromenaden. Illustration: White Arkitekter

Strandparkens lekdelar passar barn i åldrarna 0-18 år

Strandparken får olika lekstationer för barn 0-18 år

Kort om projektet

Strandpromenaden som är ett naturligt stråk mellan Borgmästarängen och Hamnplanen är under utveckling. För strandpromenaden, mellan ångbåtsbryggan och början av Stora Malmgatan, finns ett uppdrag att se över utvecklingen av området. Vi vill göra den här välbesökta platsen ännu bättre för alla.

Genomförda arbeten

  • En ny cykelbana har anlagts mellan Strandvägen och gräsytorna, från minigolfen till pumphuset. Resterande sträcka mellan pumphuset och Ångbåtsbryggan ses nu över för att även där hitta en bra lösning för både fotgängare och cyklister. Att gång- och cykelbanan på sträckan inom projektet var trång var en av de saker som uppkom i dialogarbetet.
  • Ny äventyrsgolf har byggts av Sigtuna IF. Kommunen har samtidigt rustat upp den allmänna platsen i anslutning till äventyrsgolfen. Det tas nu fram en plan för upprustningen av resterande grönytor på Strandpromenaden med önskade funktioner enligt dialogen så som picknickplats och boule.
Karta med del av strandpromenaden, projektets område är skuggat

Kartbild över del av strandpromenaden, området för projektet är skuggat

Återkoppling dialog

Tack till alla som tog sig tid att fylla i enkäten och roligt att det var många som var engagerade. Här kan du läsa en sammanställning av dialogen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.