Strandpromenaden

Strandpromenaden i Sigtuna stad ska utvecklas och förändras. Genomförandet av åtgärderna kommer att pågå under 2021 och 2022. Information om projektet uppdateras löpande här.

Kort om projektet

Den mest centrala delen av strandpromenaden i Sigtuna stad ska genomgå en förändring. Strandpromenaden är ett naturligt stråk mellan Borgmästarängen och Hamnplanen som är under utveckling. För strandpromenaden, mellan ångbåtsbryggan och början av Stora Malmgatan, finns ett uppdrag att se över utvecklingen av området. Vi vill göra den här välbesökta platsen ännu bättre för alla.

Karta med del av strandpromenaden, projektets område är skuggat

Kartbild över del av strandpromenaden, området för projektet är skuggat

Arbetet just nu

Inom projektet med att utveckla strandpromenaden i Sigtuna stad är det just nu, i första etappen 2021, fokus kring tre åtgärder.

  • Belysningen längs strandpromenadens gång- och cykelväg inom projektets område ses över och kommer delvis att bytas ut.
  • En ny cykelbana har anlagts mellan Strandvägen och gräsytorna, från minigolfen till pumphuset. Resterande sträcka mellan pumphuset och Ångbåtsbryggan ses nu över för att även där hitta en bra lösning för både fotgängare och cyklister. Att gång- och cykelbanan på sträckan inom projektet var trång var en av de saker som uppkom i dialogarbetet.
  • Ny äventyrsgolf har byggts av Sigtuna IF. Kommunen har samtidigt rustat upp den allmänna platsen i anslutning till äventyrsgolfen. Det tas nu fram en plan för upprustningen av resterande grönytor på Strandpromenaden med önskade funktioner enligt dialogen så som picknickplats och boule.

Återkoppling dialog

Tack till alla som tog sig tid att fylla i enkäten och roligt att det var många som var engagerade. Här kan du läsa en sammanställning av dialogen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.