Strandpromenaden

Strandpromenaden i Sigtuna stad ska utvecklas och färändras. Här kan du ta del av projektet och vad som kommer att hända på platsen. Genomförandet av åtgärderna kommer att pågå under 2021 och 2022. Information om projektet uppdateras löpande här.

Kort om projektet

Den mest centrala delen av strandpromenaden i Sigtuna stad ska genomgå en förändring. Strandpromenaden är ett naturligt stråk mellan Borgmästarängen och Hamnplanen som är under utveckling. För strandpromenaden, mellan ångbåtsbryggan och början av Stora Malmgatan, finns ett uppdrag att se över utvecklingen av området. Vi vill göra den här välbesökta platsen ännu bättre för alla.

Karta med del av strandpromenaden, projektets område är skuggat

Kartbild över del av strandpromenaden, området för projektet är skuggat

Arbetet just nu

Inom projektet med att utveckla strandpromenaden i Sigtuna stad är det just nu, i första etappen 2021, fokus kring tre åtgärder.

  • Belysningen längs strandpromenadens gång- och cykelväg inom projektets område ses över och kommer delvis att bytas ut.
  • En ny cykelbana kommer att anläggas mellan Strandvägen och gräsytorna, från minigolfen till pumphuset.
  • Ny parkgolf. Kommunen rustar upp den allmänna platsen i anslutning till anläggningen som Sigtuna IF bygger.

Under anläggandet av cykelbanan kommer det under vissa perioder behöva stängas av parkeringsplatser längs Strandvägen. Detta för att inte förstöra gräset eller utsätta trädens rötter för tung belastning. Endast nödvändiga platser stängs av och under så kort period som möjligt. Vi hoppas på er förståelse.

Återkoppling dialog

Tack till alla som tog sig tid att fylla i enkäten och roligt att det var många som var engagerade. Här kan du läsa en sammanställning av dialogen.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.