Strandpromenaden

Denna sida uppdateras löpande med information om projektet för Strandpromenadens utveckling.

Kort om projektet

Den centralaste delen av Strandpromenaden i Sigtuna stad ska genomgå en utveckling. Strandpromenaden är ett naturligt stråk mellan den nyinvigda Borgmästarängen och Hamnplanen som är under utveckling. För den centralaste delen av Strandpromenaden, mellan Ångbåtsbryggan och början av Stora Malmgatan, finns ett uppdrag att se över utvecklingen av området. Vi vill göra denna välbesökta plats ännu bättre för alla.

Karta med del av strandpromenaden, projektets område är skuggat

Kartbild över del av strandpromenaden, området för projektet är skuggat

Dialog

Tack till alla som tog sig tid att fylla i enkäten, det är roligt med så många engagerade!

Nu börjar arbetet med att läsa igenom och sammanställa alla svar, när det är färdigt kommer vi att publicera sammanställningen här.

Gång- och cykelvägen

På den aktuella sträckan för projektet har gång- och cykelvägen sedan några år tillbaka varit uppdelad med en skiljelinje. Ena sidan för gående och den andra för cyklister.

Då det är trångt både för gående och cyklister som försöker hålla sig på sin sida av linjen har vi nu tagit bort den. Istället blir ytan en gemensam gång- och cykelväg likt resten av sträckan.

På en gemensam gång- och cykelväg samsas alla om ytan och ingen har företräde, om möjligt går man till vänster och passerar försiktigt med cykel till höger.

Fräsning av skiljelinjen på strandpromenaden pågår

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.