Strandpromenaden

Strandpromenaden i Sigtuna stad ska utvecklas och förändras. Genomförandet av åtgärderna kommer att pågå under 2021 och 2022. Information om projektet uppdateras löpande här.

Arbetet just nu

Arbetet kommer att påbörjas våren 2022 och ske i olika etapper under året.

  • Vi har plockat bort bänkarna utmed promenadstråket för att renovera dessa
  • Fler och nya papperskorgar, så kallade Big Belly-soptunnor, kommer att placeras ut
  • Belysningen utmed strandpromenaden kommer att bytas ut
  • En ny lekpark kommer att anläggas vid den grönyta som ligger vid badhusbryggan
  • Två stycken boulebanor kommer att anläggas intill den nya parken
  • Några nya mindre planteringar kommer att ta form utmed cykelvägen samt fem stycken växtportaler med klätterväxter
  • Nya cykelställ för 12 cyklar
  • Nya tillgänglighetsanpassade möbler (bord och stolar) kommer att placeras ut
Illustrationsplan för lekplats och park vid strandpromenaden.

Illustrationsplan för lekplats och park vid strandpromenaden. Illustration: White Arkitekter

Kort om projektet

Den mest centrala delen av strandpromenaden i Sigtuna stad ska genomgå en förändring. Strandpromenaden är ett naturligt stråk mellan Borgmästarängen och Hamnplanen som är under utveckling. För strandpromenaden, mellan ångbåtsbryggan och början av Stora Malmgatan, finns ett uppdrag att se över utvecklingen av området. Vi vill göra den här välbesökta platsen ännu bättre för alla.

Genomförda arbeten under 2021

  • En ny cykelbana har anlagts mellan Strandvägen och gräsytorna, från minigolfen till pumphuset. Resterande sträcka mellan pumphuset och Ångbåtsbryggan ses nu över för att även där hitta en bra lösning för både fotgängare och cyklister. Att gång- och cykelbanan på sträckan inom projektet var trång var en av de saker som uppkom i dialogarbetet.
  • Ny äventyrsgolf har byggts av Sigtuna IF. Kommunen har samtidigt rustat upp den allmänna platsen i anslutning till äventyrsgolfen. Det tas nu fram en plan för upprustningen av resterande grönytor på Strandpromenaden med önskade funktioner enligt dialogen så som picknickplats och boule.
Karta med del av strandpromenaden, projektets område är skuggat

Kartbild över del av strandpromenaden, området för projektet är skuggat

Återkoppling dialog

Tack till alla som tog sig tid att fylla i enkäten och roligt att det var många som var engagerade. Här kan du läsa en sammanställning av dialogen.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.