Sigtuna stadsängar – trafik i området

Kommunen har ännu inte tagit över ansvaret för den del av Stadsängsgatan som leder till Engelska skolan och Raul Wallenbergs förskola. Här finns lite allmän information. För mest uppdaterad information hänvisar vi dock att ta kontakt med respektive skola, förskola eller Sigtuna Stadsängar exploatering AB.

Engelska skolan och Raul Wallenbergs förskola – trafik i samband med skolstart

Gående och cyklister

Inför skolstart kommer det på plats att skyltas vilken väg som leder till skolan och det kommer även att finnas värdar från exploateringsbolaget/skolan på plats för att hjälpa till. Gång- och cykelvägen längs Stadsängsgatan fram till skolan och förskolan är färdig så om möjligt gå eller cykla gärna.

Sigtuna stadsängar håller fortfarande på att växa fram vilket innebär att byggnation pågår i området. Ansvarig projektledare på kommunen samt inblandade entreprenörer gör allt för att förhindra att obehöriga av misstag ska hamna inom arbetsområden. Detta innebär bland annat att stängsla in byggområdena extra samt hålla entréerna till dessa stängda.

Biltrafik

Byggnationerna kan innebära att skolvägen tillfälligt behöver ledas om för bilar. Information om detta ansvarar skolan samt exploatören för. Längs Stadsängsgatan vid skolan finns en på- och avstigningsplats. På denna får man endast stanna för att släppa av eller hämta upp, det är inte tillåtet att parkera här även om man sitter kvar i bilen.

Kollektivtrafik

En hållplats är planerad för kollektivtrafik på Stadsängsgatan (ungefär i höjd med Lidl). På grund av ombyggnation så kan SL-trafiken tidigast föra förändringar i sin tidtabell till vintern och då trafikera Stadsängsgatan. Fram till dess hänvisar vi till hållplatsen på Uppsalavägen som heter ”Ragvaldsbovägen”, den är lämpligast för de som reser kollektivt till Sigtuna stadsängar. Från den hållplatsen finns gång- och cykelväg hela vägen fram till skolan och förskolan.

Kommunal parkering

På de fåtal gator som är kommunala i Sigtuna stadsängar finns det på vissa platser parkeringsplatser. Dessa platser är reglerade med en tidsbegränsning på två timmar för att öka tillgängligheten till parkeringsplatserna. Kommunen ordnar med parkering på det allmänna gatunätet där det finns allmänna målpunkter. I Sigtuna Stadsängar rör det sig mestadels om lekplatser och parker.

Det är varje fastighetsägares ansvar att tillgodose parkering för boende och besökare till fastigheten. Sigtuna kommun har inte någon boendeparkering i området.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.