Hamnplanen Sigtuna

Nu planeras utvecklingen av hamnplanen i Sigtuna stad utifrån de tankar och idéer som kom in under dialogen. Hamnplanen ska utvecklas till en välkomnande entré till Sigtuna från vattnet. Arbetet kommer att påbörjas hösten 2021.

Visionsbild som visar människor vid hamnplanen i Sigtuna stad. Folk sitter och går på ett stort trädäck vid hamnen med byggnader i bakgrunden.

Visionsbild för hamnplanen i Sigtuna stad. Illustration: White arkitekter AB

Arbetet just nu

Nu är visionsbilden för platsen framtagen och byggstart förväntas hösten 2021 och kommer vara klart sommaren 2022.

Parkering

Utvecklingen av hamnplanen kommer medföra att antalet parkeringsplatser på platsen blir färre än idag. Eftersom det fortfarande finns ett behov av parkeringsplatser i Sigtuna stad utreds det parallellt var det är möjligt att skapa fler parkeringsplatser. Ambitionen är att hålla ytan öppen för parkering, även under byggtiden, när det exempelvis är julmarknad och liknande evenemang.

I dialogen konstaterades att ungefär lika många ansåg att det skulle fortsätta vara parkering på platsen som att platsen skulle utvecklas med till exempel sittmöjligheter och växtlighet. Vi har därmed försökt tillmötesgå båda perspektiven genom att behålla hälften av parkeringsplatserna, 25 stycken.

Dialog

Till grund för hamnplanens utvecklig ligger de tankar och idéer som inkom i dialogen, som genomfördes under hösten 2019. Dialogen omfattade en enkät på kommunens hemsida som besvarades av drygt 120 personer. Enkätsvaren har sammanställts och har kompletterats med diskussioner med ungdomar som går i högstadiet. Här kan du läsa sammanställningen Pdf, 6.1 MB..

Vanliga frågor och svar

Hur kommer det att se ut på platsen?

Det som har tagits fram är idéskisser och visionsbild. Det görs tekniska utredningar för att kunna pröva förslaget. Det betyder att det kan komma att ske mindre justeringar mellan visionsbild och slutresultat.

Varför tar ni bort så många parkeringsplatser?

I dialogen konstaterades att ungefär lika många ansåg att det skulle fortsätta vara parkering på platsen som att platsen skulle utvecklas med till exempel sittmöjligheter och växtlighet. Vi har därmed försökt tillmötesgå båda perspektiven genom att behålla hälften av parkeringsplatserna, 25 stycken. Våra förstudier visar att parkeringsplatserna nyttjas främst under till exempel julmarknadsdagarna och under sommarsäsongen.

Kommer det att byggas nya parkeringsplatser som ersätter de som tas bort?

Vi har flera allmänna parkeringsplatser i närheten av platsen som vi redan nu hänvisar till. Vi utreder om det finns möjlighet att skapa fler parkeringsplatser på andra platser i närområdet.

Blir det några parkeringsplatser för husbilar?

Idag finns det några husbilsplatser som båtklubben hyr ut, utöver det finns det några där det finns möjlighet att stå några timmar med husbil. Vi har inventerat hur de nuvarande parkeringsplatserna har nyttjats och dessa kommer tas bort. Vi utreder nu andra platser för husbilsparkering.

Det finns en byggnad inritad på visionsbilden. Hur hög blir den och vad kommer att finnas där?

Byggnaden kommer, utifrån resultatet av dialogen, att vara en våning och påminna om sjöbodar. Vad gäller innehållet i byggnaden konstateras i dialogen att det efterfrågas kafé, restaurang, butik och service för båtgäster. Tanken är att kommunen kommer bygga byggnaden och hyra ut den. Under hösten 2021 kommer kommunen att aktivt söka hyresgäst för verksamhet i lokalen.

Finns det något för våra barn och unga att göra på platsen?

Det finns gott om lekfullt utformade bänkar som ger möjlighet för unga likväl som äldre att sitta och hänga på. Därtill planeras det för någon form av konstverk eller utsmyckning som förhoppningsvis också kan få ett lekfullt inslag.

Hur hänger det här ihop med nya Borgmästarängen och utvecklingen av strandpromenaden?

Borgmästarängen invigdes hösten 2020. Vid samma tidpunkt genomfördes ett dialogarbete om strandpromenadens utveckling. Tanken är att alla dessa områden; Borgmästarängen, strandpromenaden och hamnplanen ska hänga ihop och komplettera varandra både funktionellt och arkitektoniskt.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.