Hamnplan i Sigtuna

Under hösten 2019 genomfördes en dialog kring utvecklingen av hamnplanen i Sigtuna. Nu pågår planering utifrån inkomna tankar och idéer.

Under tiden som planeringen pågår kring utvecklingen av hamnplanen, har vi gjort några mindre tillfälliga åtgärder för att göra platsen trevligare. Bland annat har det trasiga stängslet med invuxen sly tagits bort. Vi har också satt upp belysning samt tre granar med ljusslingor.

Kvällsbild Sigtuna hamnplanen

Mellan den 16 augusti och 14 september 2019 genomfördes en dialog kring utvecklingen av hamnplanen i Sigtuna. Dialogen omfattade en enkät på kommunens hemsida som besvarades av drygt 120 personer. De tankar och idéer som inkom i enkätsvaren har sammanställts, se sammanställning. Enkäten har kompletterats med diskussioner med ungdomar som går i högstadiet, se sammanställningPDF.

Nu pågår planeringen av utvecklingen av hamnplanen utifrån inkomna tankar och idéer.

Området kring hamnplanen

Området kring hamnplanen

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.