Stadsbyggnadsprojekt

Sigtuna är en av de kommuner som haft snabbast befolkningsökning med en betydande tillväxt under hela 2000-talet. Vi har som ambition att fortsätta växa och här kan du läsa om aktuella stadsbyggnadsprojekt.

Byggarbetsplats från Steninge Slottsby med hus som håller på att färdigställas.

I vår översiktsplan finns flera strategier för hur vi som kommun ska främja en hållbar utveckling samt hur bebyggelse, kulturmiljöer verksamhets- och naturområden ska bevaras och förbättras.

Några av strategierna är

  • Att planera för ekologisk hållbarhet i en attraktiv och socialt hållbar miljö
  • Nya bostäder och verksamhetsområden i lägen med god infrastruktur
  • Att utveckla landsbygden och motverka utspridd bebyggelse
  • Att utveckla Arlanda-Märsta till regional stadskärna

Aktuella stadsbyggnadsprojekt i Sigtunakartan.

Steninge slottsby – Bostäder på en historisk plats

Här planeras 750 bostäder intill Steninge slott vid Mälaren. Steninge slottsby kommer vara indelat i elva mindre områden med olika karaktär. Här planeras även för en ny marina och ridanläggning för att ta vara på platsens möjligheter. Den nya stadsdelen ligger nära Steninge slott med slottsträdgården och Steningebruk.

Läs mer om Steninge slottsby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sätuna torg – En central mötesplats

Här byggs nya bostäder och handel med genomtänkt och attraktiv gestaltning som tar vara på platsens kvaliteter. Fokus ligger på det sociala rummet med livfulla stadsstråk, torg och mötesplatser.

Här kan du läsa mer om projektet vid Sätuna torg

Sigtuna stadsängar – En hållbar stadsdel

I Sigtuna stadsängar, ett stenkast från Sigtuna stad, planeras cirka 900 nya bostäder. Här kommer det successivt att byggas radhus, villor, hyres- och bostadsrättslägenheter med promenadavstånd till Mälaren. Utöver bostäder kommer det att finnas skola, fritids, vård- och omsorgsboende, detaljhandel och livsmedelsbutiker. Sigtuna stadsängars utveckling sker enligt Breeam Community som är en internationell miljöcertifiering.

Läs mer om Sigtuna stadsängar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här finns information om trafikfrågor och de kommunala gatorna i området

Midgårdsdalen – Fler bostäder i hjärtat av Märsta

Här planeras cirka 400 bostäder mitt i centralorten Märsta, i mötet mellan stadsdelarna Valsta och Tingvalla och i anslutning till sportstråket Midgårdsvallen. Stadsbyggnadsprojektet förväntas ge området en hög arkitektonisk och gestaltningsmässig kvalité. Området ligger nära naturen i och med Steningedalens naturreservat med en led till Steningeviken utmed Märstaån.

Läs mer om den pågående detaljplanen för Midgårdsdalen

Mer Rosersberg

Rosersberg tillhör Sigtuna kommuns södra del med goda förbindelser till både Sigtuna stad, Arlanda, Uppsala och Stockholm. Rosersberg är i dag ett villaområde med småstadskaraktär mitt i en expansiv region. Rosersberg utvecklas till framtidens gröna stad och är en plats med starka naturvärden.

Läs mer om bostadsprojektet i Rosersberg

Rosersbergs verksamhetsområde –Logistiknavet fortsätter att expandera

I Rosersbergs verksamhetsområde finns landets främsta logistikcenter med närhet till Arlanda och Stockholm/Mälardalen. Områdets verksamheter har expanderat under de senaste tio åren. Behovet av ytterligare mark för verksamheter är stort och finns med i översiktsplanen för området.

Läs om den antagna detaljplanen för Västra Rosersberg­ ‒ verksamhetsområde Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Arlandastad – Gångavstånd till resten av världen

I området strax söder om Arlanda flygplats planeras i olika etapper att byggas hotell, kontor, verksamheter för handel och service samt testanläggningar för fordonsindustrin. Området ligger i ett viktigt utvecklingsområde som hanteras i flera regionala och kommunala planer och strategier.

Läs mer om Arlandastad på Airport City Stockholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya Märsta station

Märsta station är i stort behov av upprustning både gällande järnvägsspåren och stationens tillgänglighet. En avsiktsförklaring om genomförande har tecknats mellan kommunen, Trafikverket och trafikförvaltningen.

Läs mer om projektet vid Märsta station

Strandpromenaden i Sigtuna stad

Strandpromenaden utvecklas genom en rad åtgärder som ska göra detta välbesökta promenadstråk ännu mer attraktivt för människor i alla åldrar att vistas vid.

Läs mer om Strandpromenaden i Sigtuna

Stora gatan i Sigtuna stad

Åtgärder på Stora gatan samt på närliggande torg och gator som syftar till att förbättra miljön för alla som vistas i området, samtidigt som det är av stor vikt att bevara den gamla stadskärnan.

Läs mer om projektet vid Stora gatan i Sigtuna stad

Hamnplan i Sigtuna stad

Under hösten 2019 genomfördes en dialog kring utvecklingen av hamnplanen i Sigtuna. Nu pågår omvandlingen av platsen utifrån inkomna tankar och idéer.

Läs mer om Hamnplan i Sigtuna

Valsta 2030 – Utvecklingsprojekt för kommundelen Valsta

Syftet är att stärka Valstas attraktivitet som kommundel att bo och verka i. Projektet sträcker sig över tio år och innefattar såväl långsiktig planering som kortsiktiga investeringar.

Läs mer om Valsta 2030

Ny handelsfastighet i Märsta

Under 2021 invigdes en ny handelsbyggnad för Elgiganten och Rusta vid Märstarondellen. I slutet av september 2022 öppnar även Mc Donald’s och framåt sommaren 2023 planerar Chop chop för invigning på samma plats.

Kommunen har sålt mark till verksamheterna som kommer ha enhetliga byggnader i trä och omges av grönska i form av träd och annan plantering. För att skapa en säkrare trafikanslutning har infarten till området byggts om och det kommer vara möjligt att ta sig till verksamheterna både med bil, cykel och till fots.

Här kan du se platsen i Sigtunakartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandstation vid Tullen

En ny brandstation ska byggas i Märsta. Syftet är kortare insatstider och därmed förbättrad service till invånarna. Projektet drivs av Brandkåren Attunda och kommunen. Den nya brandstationens placering har utretts av parterna.

Här kan du läsa mer om projektet Brandstation vid Tullen

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.