Stadsbyggnadsprojekt

Sigtuna kommun har haft en betydande befolkningsökning under hela 2000-talet och hör till en av de kommuner i landet som relativt sett haft den snabbaste befolkningstillväxten. Inriktningen är att kommunen ska fortsätta växa.

Byggarbetsplats från Steninge Slottsby med hus som håller på att färdigställas.

I kommunens översiktsplan finns en rad utvecklingsstrategier för hur kommunen ska främja en hållbar utveckling samt hur bebyggelse, kulturmiljöer verksamhets- och naturområden och ska utvecklas och bevaras.

Några av strategierna är

  • Att planera för ekologisk hållbarhet i en attraktiv och socialt hållbar miljö
  • Nya bostäder och verksamhetsområden i lägen med god infrastruktur
  • Att utveckla landsbygden och motverka utspridd bebyggelse
  • Att utveckla Arlanda-Märsta till regional stadskärna

Hamnplan i Sigtuna

Under hösten 2019 genomfördes en dialog kring utvecklingen av hamnplanen i Sigtuna. Nu pågår planeringen av utvecklingen av hamnplanen utifrån inkomna tankar och idéer. Läs mer om Hamnplan i Sigtuna

Strandpromenaden i Sigtuna

Den populära strandpromenaden i Sigtuna ska utvecklas till en ännu attraktivare plats för alla. För att ta in boende och besökandes synpunkter genomförs en dialog under augusti/september. Läs mer om Strandpromenaden i Sigtuna.

Valsta 2030 ‒ Utvecklingsprojekt för kommundelen Valsta

Syftet är att stärka Valstas attraktivitet som kommundel att bo och verka i. Projektet sträcker sig över tio år och innefattar såväl långsiktig planering som kortsiktiga investeringar. Läs mer om Valsta 2030.

Sigtuna stadsängar ‒ En hållbar stadsdel

I Sigtuna stadsängar, ett stenkast från Sigtuna stad, planeras cirka 900 nya bostäder. Här kommer det successivt att byggas radhus, villor, hyres- och bostadsrättslägenheter med promenadavstånd till Mälaren. Utöver bostäder kommer det att finnas skola, fritids, vård- och omsorgsboende, detaljhandel och livsmedelsbutiker. Sigtuna stadsängars utveckling sker enligt Breeam Community som är en internationell miljöcertifiering. Läs mer om Sigtuna stadsängar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Steninge slottsby ‒ Bostäder på en historisk plats

Här planeras 750 bostäder intill Steninge slott vid Mälaren. Steninge slottsby kommer vara indelat i elva mindre områden som alla har olika karaktär. Här planeras även för en ny marina och ridanläggning för att ta vara på platsens möjligheter. Den nya stadsdelen ligger nära Steninge slott med slottsträdgården och Steningebruk. Läs mer om Steninge slottsby.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rosersbergs verksamhetsområde ­‒ Logistiknavet fortsätter att expandera

I Rosersbergs verksamhetsområde finns landets främsta logistikcenter med närhet till Arlanda och Stockholm/Mälardalen. Områdets verksamheter har expanderat under de senaste tio åren. Behovet av ytterligare mark för verksamheter är stort och finns med i översiktsplanen för området. Läs om den antagna detaljplanen för Västra Rosersberg­ ‒ verksamhetsområdelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer Rosersberg

Rosersberg tillhör Sigtuna kommuns södra del med goda förbindelser till både Sigtuna stad, Arlanda, Uppsala och Stockholm. Rosersberg är i dag ett villaområde med småstadskaraktär mitt i en expansiv region. Rosersberg utvecklas till framtidens gröna stad och är en plats med starka naturvärden. Läs mer om bostadsprojektet i Rosersberg.

Midgårdsdalen ‒ Fler bostäder i hjärtat av Märsta

Här planeras cirka 400 bostäder mitt i centralorten Märsta, i mötet mellan stadsdelarna Valsta och Tingvalla och i anslutning till sportstråket Midgårdsvallen. Stadsbyggnadsprojektet förväntas ge området en hög arkitektonisk och gestaltningsmässig kvalité. Området ligger nära naturen i och med Steningedalens naturreservat med en led till Steningeviken utmed Märstaån. Läs mer om den pågående detaljplanen för Midgårdsdalen.

Sätuna torg ‒ En central mötesplats

Här kommer det att byggas bostäder och handel med genomtänkt och attraktiv gestaltning som tar tillvara på platsens kvaliteter. Det sociala rummet ska stå i fokus med livfulla stadsstråk, torg och mötesplatser. Läs mer om den pågående detaljplanen för Sätuna torg.

Arlandastad ‒ Gångavstånd till resten av världen

I området strax söder om Arlanda flygplats planeras i olika etapper att byggas hotell, kontor, verksamheter för handel och service samt testanläggningar för fordonsindustrin. Området ligger i ett viktigt utvecklingsområde som hanteras i flera regionala och kommunala planer och strategier. Läs mer om Arlandastad på Airport City Stockholm.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs mer om Sigtunahems aktuella byggprojektlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sigtunakartan

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.