Kanonkulleparken

Kanonkulleparken i Märsta ska få ett nytt utseende och med många nya funktioner. Vår vision är att Kanonkulleparken ska bli en trygg och fin mötesplats för alla åldrar som främjar aktivitet och hälsa. Parken ska locka till aktiviteter för alla åldrar i en trygg miljö. Den nya parken förväntas vara klar till sommaren 2022.

Människor, barn och vuxna, som sitter, går och umgås i Kanonkulleparken i Märsta. Lekställningar, bänkar och grönska finns i parken.

Visionsbild för Kanonkulleparken i Märsta. Illustration: White arkitekter

Så blir den nya parken

Kanonkulleparken kommer att få två nya entréer, i söder och norr. En ny gång-och cykelväg kommer att anläggas genom parken med belysning och sittplatser som förenar entréerna. I den norra delen kommer en helt ny lekplats för mindre barn att anläggas. Belysning och sköna sittplatser kommer att komplettera den delen av parken.

I mitten av parken kommer en multisportarena att anläggas för att skapa mötesplatser för lite äldre barn och vuxna. Arenan kommer att utrustas med basketkorgar och mindre mål. Multisportarenan kommer att vara utrustad med sittplatser i sargen. I samma del kommer det även att finnas en parkourdel för rörelse samt hängmattor.

Vid den södra ingången, utmed den nuvarande gång-och cykelvägen, kommer det att sättas ut grillplatser och andra möbler att sitta på tillsammans med ökad belysning. Den nya parken förväntas vara klar till sommaren 2022.

Illustration över Kanonkulleparkens utformning uppifrån.

Illustration: Sigtuna kommun

Tema

För att locka barn och ungsomar till lek och rörelse har vi arbetat med att ge parken en miljö som känns mysig och trygg.

Som ett led i att skapa trygghet har vi rensat bort en del buskage och arbetat med belysningen. Belysningsarmaturen har en temafärg som går igen i både växtlighet, möbler och detaljer. Det kommer även att vara många mjuka former i parken för att på så vis skapa en mer harmonisk miljlö att vistas i.

Bakgrund om projektet

År 2015 kom det in medborgarförslag och senare samma år togs beslut i kommunstyrelsen, KS. Under 2019 och 2020 har det genomförts intervjuer och en förstudie som resulterat i ett förslag på förbättringsåtgärder i parken.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.