Övriga projekt

Här finns information om upprustning och byggprojekt på allmänna platser, i parker och övriga områden i kommunen.