Kommunala verksamhetslokaler

Här kan du läsa om större byggprojekt som är under produktion eller projektering.

Brage förskola

Illustration av Brage förskola sedd från parkeringen, ritat av TOL arkitekter

Illustration av Brage förskola sedd från parkeringen, ritat av TOL arkitekter

I centrala Valsta, på Bragegatan mitt emot Valsta kyrka, låter Sigtuna kommun uppföra nya Brage förskola med plats för ca 170 barn.

Brage förskola är en miljösatsning och ska klara energikraven för internationell passivhusstandard. Förskolan ska dessutom uppfylla kriterier för Miljöbyggnad Silver samt kommunens krav avseende byggmaterial för giftfri förskola.

Arbetet med förskolan går enligt planerat och följer tidplanen. I dagsläget sker ett intensivt arbete invändigt. Här pågår arbeten med installationer, golvläggning, målning, snickeriarbeten, undertak och mycket annat.

Utvändigt är fasad- och takarbeten färdigställda, där återstår endast vissa kompletterande arbeten. Även arbetet med markarbeten på framsidan ut mot Bragegatan pågår för fullt för att dessa ska hinna bli färdigställda innan den kommande vintern.

Färdigställande planeras ske under våren 2020.

TOL arkitekter har ritat byggnaden och Sweco architects har ritat utemiljön. Generalentreprenör är COBAB.

Fasad mot väster sett från Bragegatan framför kommande angöring den 1 oktober 2019

Fasad mot väster sett från Bragegatan framför kommande angöring den 1 oktober 2019

Närbild på fasad med träpanel av cederträ, på bild skymtar även solceller på taket, 1 oktober 2019

Närbild på fasad med träpanel av cederträ, på bild skymtar även solceller på taket, 1 oktober 2019

Vy över den delvis färdigställda gården på den norra sidan av förskolan, 1 oktober 2019

Vy över den delvis färdigställda gården på den norra sidan av förskolan, 1 oktober 2019

Bild som visar pågående invändiga arbeten, 1 oktober 2019

Bild som visar pågående invändiga arbeten, 1 oktober 2019

Den utvändiga gårdsmiljön håller på att färdigställas den 10 juni 2019

Den utvändiga gårdsmiljön håller på att färdigställas den 10 juni 2019

De olika fasadmaterialen framträder i takt med att byggnadsställningen tas ned 5 juni 2019

De olika fasadmaterialen framträder i takt med att byggnadsställningen tas ned 5 juni 2019

Förskolans karakteristiska taksiluett börjar ta form den 22 mars 2019

Förskolans karakteristiska taksiluett börjar ta form den 22 mars 2019

Pågående montage av översta betongbjälklaget 4 februari 2019

Pågående montage av översta betongbjälklaget 4 februari 2019

Borrning för bergvärme 4 februari 2019

Borrning för bergvärme 4 februari 2019

Pågående stommontage 19 december 2018

Pågående stommontage 19 december 2018

Pågående montage av stålbalk 19 december 2018

Pågående montage av stålbalk 19 december 2018

Symboliskt första spadtag genomfördes 14 november 2018

Symboliskt första spadtag genomfördes 14 november 2018

Pågående gjutning av betongplatta 20 november 2018

Pågående gjutning av betongplatta 20 november 2018

Aspbackens förskola samt Tingvallaskolan med idrottshall

Detaljplanearbetet pågår och behandlas inom nämnden under hösten 2019. Arbetet med projektering planeras att pågå till hösten 2020, planerad produktionsstart är under senare delen av hösten 2020.

Under tidig vår 2020 kommer paviljongetableringen för Aspbackens förskola att flyttas. Detta för att arbeten med ledningsflytt längs Tingvallavägen planeras starta våren 2020. Tingvallaskolan kommer att ha kvar sin verksamhet på området. En ny väg till och från skolan som är separerad från byggtrafiken, kommer att anläggas för att bibehålla säkerheten för barn och personal.

Upphandlad totalentreprenör för projektering av skola och förskola är In3prenör AB.

S:t Pers skola

Bild på S:t Pers skola

S:t Pers skola

S:t Pers skola är en tvåparallellig F-6 skola byggd 1957 och har en yta på drygt 5 700 m². Skolan genomgår under perioden januari 2016 till februari 2020 en omfattande renovering och anpassning till dagens pedagogiska verksamhet.

Skolan består av flera byggnader och ombyggnationen sker i tre etapper. Verksamheten evakueras till paviljonger under tiden för ombyggnad av de olika etapperna.

Etapp 1 som bestod av hus C samt delar av hus E avslutades under augusti 2016 och verksamheten har flyttat in i de renoverade lokalerna.

Etapp 2 som bestod av hus G samt F har färdigställts i sin helhet under sommaren 2018. Eleverna startade höstterminen 2018 i de nyrenoverade lokalerna i hus F. I hus G har eleverna gått i ett läsår sedan renoveringen slutfördes.

Etapp 3 som består av hus A och B utförs av byggnadsfirman J. Kjellander Bygg AB. Renovering av hus B påbörjades under mars 2019 och färdigställs till årsskiftet 2019/2020. Arbetet som kommer att utföras är renovering och ombyggnation av huset för att anpassa planlösningen efter kommande behov.

Renovering av hus A kommer att påbörjas under augusti 2019 och färdigställas under februari 2020. I hus A renoveras skolans aula samt mindre anpassningar i anslutning till matsalen.

Arkitekt i byggprojektet är TOL Arkitekter AB.

Illustration över S:t Pers skolområde

Illustration över S:t Pers skolområde

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.