Kommunala verksamhetslokaler

Här kan du läsa om större byggprojekt som är under produktion eller projektering.

Valstaskolan

Valstaskolan

Valstaskolan

Nu pågår arbeten i Valstaskolan för att iordningställa temporära lokaler och skolgård till Grundsärskolans elever som tillfälligt flyttar dit i sommar. Grundsärskolans verksamhet bedrivs i Valstaskolan till dess att en ny skolbyggnad byggts på Centralskolan vilket beräknas ta två år.

Till årsskiftet 2020/2021 kommer även större delen av Sagaskolans elever och verksamhet att flytta till Valstaskolan då deras lokaler ska byggas om- och till under en period av två år.

Aspbackens förskola samt Tingvallaskolan med idrottshall

Detaljplanearbetet pågår och behandlas inom nämnden under sen vår 2020. Arbetet med projektering planeras att pågå till hösten 2020, planerad produktionsstart är under senare delen av hösten 2020.

Under tidig vår 2020 kommer paviljongetableringen för Aspbackens förskola att flyttas. Detta för att arbeten med ledningsflytt längs Tingvallavägen planeras starta våren 2020. Tingvallaskolan kommer att ha kvar sin verksamhet på området. En ny väg till och från skolan som är separerad från byggtrafiken, kommer att anläggas för att bibehålla säkerheten för barn och personal.

Upphandlad totalentreprenör för projektering av skola och förskola är In3prenör AB.

Texten uppdateras v. 34.

Steningehöjdens skola

Steningehöjdens skola. Bild tagen 2019-12-11

Steningehöjdens skola. Bild tagen 2019-12-11

Steningehöjdens skola är idag en 2-parallellig F-6 skola som nu byggs ut till en 4-parallellig F-6. Den 1800 m2 stora tillbyggnaden och nya aktivitetsanläggningar på skolgården kommer att uppföras under perioden september 2019 till augusti 2020. Skolan kommer att bestå av flera byggnader med en gemensam innergård för F-6. Förskolan har som tidigare en egen gård.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.