Kommunala verksamhetslokaler

Här kan du läsa om större byggprojekt som är under produktion eller projektering.

Nya Aspbackens förskola samt Tingvallaskolan med skolidrottshall

Ritning som visar hur Tingvallaskolan med tillhörande skolidrottshall samt Aspbackens förskola kommer att se ut

Ritning av nya Aspbackens förskola samt Tingvallaskolan med skolidrottshall

Nu är byggnationen igång och vi arbetar mot att fylla den nya förskolan och skolan med barn och elever till skolstart hösten 2022.

Det kommer under de närmaste veckorna att utföras schakt- och grundläggningsarbeten för de nya byggnaderna. Under perioden v. 38 till v. 43 kommer det att låta extra mycket då marken behöver förstärkas med pålar som slås ner i marken.

Från mitten av februari 2021 kommer vi att kunna se husen växa fram då stommen börjar monteras.

Upphandlad entreprenör för byggnation är IN3PRENÖR AB.

Valstaskolan

Valstaskolan

Valstaskolan

Grundsärskolans verksamhet bedrivs i Valstaskolan till dess att en ny skolbyggnad byggts på Centralskolan vilket beräknas ta två år.

Till årsskiftet 2020/2021 kommer även större delen av Sagaskolans elever och verksamhet att flytta till Valstaskolan då deras lokaler ska byggas om- och till under en period av två år.

Rivning av hus C, D och F Centralskolan

För att kunna bygga en ny Grundsärskola i anslutning till Centralskolan ska hus C, D och F rivas. Rivningar kommer att påbörjas v. 35 och pågå året ut. Hus C kommer att rivas först, därefter hus D och slutligen rivs hus F i etapper. En ny gymnastikbyggnad är under planering.

Den nya grundsärskolan beräknas vara färdigställd till höstterminen 2022. Information om projektet kommer löpande att läggas upp på den här sidan.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.