Kommunala verksamhetslokaler

Här kan du läsa om större byggprojekt som är under produktion eller projektering.

Centralskolan – Grundsärskola med idrottshall

Grundsärskola – Det här bygger vi

  • Ny grundsärskola med mottagningskök och skyddsrum
  • Antal barn: 100
  • Antal personal: 100

Arbetet just nu

Projekteringsgruppen har haft tätt samarbete med verksamheten i framtagande av ytor, funktioner och samband som beskrivs i verksamhetsbeskrivningen. Upphandling pågår och sista dag för anbud är 18 juni.

Idrottshall – Det här bygger vi

En ny idrottshall för Centralskolan och anpassad för grundsärskolans behov. Vi kommer att bygga:

  • En fristående Idrottshall
  • Delbar hall om 18 x 24 m med 6 st omklädningsrum
  • Ett rörelserum om ca 80 m² som anpassas till grundsärskolan

Arbetet just nu

Upphandlingen ligger ute för annonsering och upphandling av totalentreprenör och produktionsstart är planerad till hösten 2021.

Ny högstadieskola i Steningehöjden

Steningehöjden etapp 3, nybyggnation av högstadieskola

Steningehöjden etapp 3, nybyggnation av högstadieskola

I Steningehöjden bygger vi en ny fristående högstadieskola med plats för 270 elever. Arkitekt för projektet är Storesund Arkitekter.

Arbetet just nu

Projektet är tilldelat till Mobilbygg i Stockholm AB som blir generalentreprenör för projektet. Produktionen planeras att dra igång direkt efter årsskiftet. Projektet planeras att vara klart hösten 2022. 

Nya Aspbackens förskola samt Tingvallaskolan med skolidrottshall

 Visionsbild för Tingvalla förskola och skola.

Nya Aspbackens förskola samt Tingvallaskolan med skolidrottshall. Bild: Metod Arkitekter

Vid Tingvallavägen i Märsta byggs nya Aspbackens förskola med plats för 160 barn samt Tingvallaskolan med tillhörande skolidrottshall för 590 elever. Skolan byggs omställningsbar från tre paralleller F-6 eller två paralleller F-9.

Byggproduktionen pågår och IN3PRENÖR AB är upphandlad totalentreprenör i samverkan.

Inflytt till förskolan och skolan är planerad till höstterminens start 2022. Efter det kommer den nuvarande Tingvallaskolan att rivas och arbetet med skolgården etapp 2 kommer att fortsätta till sommaren 2023.

Arbetet just nu

Förskolan och skolans skal börja ta form när tak och fasader nästan är klara. Vi har nu påbörjat de invändiga arbetena.

Markarbetena är påbörjade med schakt som kommer att pågå under några månader framöver för att sedan övergå till arbeten med utemijlön.

Under vecka 25 kommer arbeten med att borra för bergvärme att starta och pågå i ungefär tre veckor framåt. Detta kommer att medföra höga ljud under tiden som borrningen pågår.

Trafikarbeten under byggtiden

Under våren 2020 startade ledningsomläggning längs Tingvallavägen som skulle gå upp till korsningen. Tyvärr så hade ledningen satt sig vilket medförde att den behövde läggas om gå längre upp än planerat. I och med det så påverkades tyvärr den närliggande busshållplatsen, som nu under hösten 2021 håller på att färdigställas.

Kommande arbeten i anslutning till korsningen kommer vara en utfart från gymnastiksalen till den nya Tingvallaskolan.

Under senare delen av våren 2022 kommer Tingvallavägens gångväg återställas där den var placerad tidigare.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.