När krävs bygglov och inte?

Att vara fastighetsägare innebär för många en frihet. I stor utsträckning bestämmer du själv över hur ditt hem och din trädgård ska formas. Men som fastighetsägare följer även ansvar och skyldigheter. Visste du till exempel att altaner kan vara bygglovspliktiga? Eller att du kan anlägga en pool utan bygglov men att planket runt poolområdet kan vara bygglovspliktigt?

Fotograf: Bodil Johansson/Johnér 

Utan bygglov eller anmälan får du bygga...

 • Inom 3,6 m från bostadshuset får du utan bygglov anordna en skyddad UTEPLATS med mur eller plank. Muren eller planket får högst vara 1,8 m (mätt från marken). Om uteplatsen placeras närmare gränsen än 4,5 m krävs medgivande från berörda grannar.
 • En ALTAN som byggs i marknivå kräver inte bygglov.
 • Utan bygglov får du anordna SKÄRMTAK över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om skärmtaken tillsammans är högst 15 m2 stora. Om skärmtaket ska byggas närmare gränsen än 4,5 m krävs medgivande från berörda grannar.
 • MARKUPPFYLLNAD eller SCHAKTNING som ändrar marknivån med högst 0,5 m får man göra utan lov.
 • MURAR som är högst 0,5 m höga och PLANK som är högst 1,10 m över marknivån kräver inte bygglov. Tänk på att du bör placera muren eller planket en bit in från gränsen så att du kan underhålla det inom din fastighet.
 • STAKET, STÄNGSEL och SPALJÉ kräver inte bygglov under förutsättning av att det är av sedvanlig beskaffenhet och tillräckligt genomsiktligt (mer än 50 procent luft).
 • I bostadshusets omedelbara närhet får du utan bygglov sätta upp en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade FRIGGEBODAR. Den sammanlagda byggnadsarean
  av alla friggebodar som har uppförts på tomten får vara högst 15 m². Om friggeboden ska placeras närmare gränsen än 4,5 m krävs medgivande från berörda grannar.
 • En POOL kräver normalt inte bygglov. Du bör dock tänka på att placera den så att den inte stör grannar och se till att du har en skyddsanordning så att inte barn kan skadas eller förolyckas i den. Tänk på att åtgärder som utförs runt ett poolområde kan kräva lov, t ex marklov eller bygglov. Även pooltak kan i vissa fall kräva bygglov.

Kontakta Bygglovsenheten

Bygglovsenheten i Sigtuna kommun handlägger bygglov i kommunen samt utreder och följer upp att reglerna för bygglov efterföljs.

Har du frågor gällande generella bygglovsfrågor kan du kontakta bygglovsenheten

 • måndagar kl 9.15–12
 • torsdagar kl. 13–16

Du når oss genom att ringa 08-591 260 00.

Gäller din fråga hur man hittar information, blanketter eller detaljplan, får du hjälp av Kontaktcenter.

Grannars godkännande

Du behöver godkännande av din granne vid placering närmare gränsen än 4,5 m. Medgivandet bör vara skriftligt som du sparar i din ”huspärm”. Även om byggnadsåtgärden gäller lägre mur, markuppfyllnad eller staket bör alltid berörda närboende informeras.

Vad gäller för kaminer?

Vill du installera en kamin behöver du lämna in en anmälan till kommunen. Även en installation av en kassett i en befintlig kamin behöver du anmäla.

Om rökkanalen ska dras på utsidan av fasaden kan även bygglov för fasadändring krävas.

När krävs bygglov

Åtgärder som kräver lov eller anmälan och utförs olovligen kan medföra att en sanktionsavgift tas ut eller att du behöver riva det som du har byggt. Därför kan det vara bra att veta när bygglov eller anmälan krävs.

Här kan du läsa mer om bygglov

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.