Liten fasadändring flerbostadshus och verksamheter

Dessa handlingar behöver du när du söker om bygglov för en liten fasadändring på flerbostadshus eller på en byggnad där det bedriv verksamhet exempelvis affär, restaurang, verkstad eller skola.

Byggnadsarbetet får påbörjas först när du har ett startbesked.

Allmänt

Nedan finns information om vilka handlingar som ingår i bygglovsansökan för liten fasadändring. Om du vill ha mer information om respektive handling, se under aktuell rubrik i A-Ö.

Ansökningsblankett

 • Fyll i uppgifter om fastigheten och vem du (sökande) är.
 • Fyll i ditt (sökandes) personnummer och skriv under ansökan.
 • Fyll i din e-post.
 • Kryssa i vilken sorts lov du söker.
 • Beskriv utförligt vad du söker lov för.
 • Skicka med en separat skrivelse om du vill göra en längre beskrivning.
 • Skicka med en fullmakt om fakturan ska betalas av någon annan än sökande.
 • Fyll i uppgifter om kontrollansvarig (namn, personnummer, organisationsnummer och kontaktuppgifter).

Situationsplan i skala 1:400

Beställ en karta för ditt projekt från geodataenheten. Markera vilken eller vilka byggnader och fasader som du planerar att göra en fasadändring på.

Fasadritning i skala 1:100

Alla befintliga marknivåer och fasader ska redovisas. Ange takvinkel (i grader från horisontalplanet), materialval och kulörer.

Material- och kulörbeskrivning

Beskrivning av utvändiga material och kulörer med uppgift om NCS kulörer/färgtyp.

Kontrollplan

En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller du som byggherre ska göra under byggprocessen.

Ytterligare handlingar kan behövas

I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas för att beslut om bygglov ska kunna beviljas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in ansökan.

Slutbesked

För att få ett slutbesked så att du får använda det som byggts behöver du skicka in handlingar. Beroende på projektet omfattning och placering kan det finnas variationer ifrån nedanstående lista. Vilka handlingar som det gäller för din åtgärd framgår vid det tekniska samrådet och i startbeskedet.

 • Begäran om slutbesked
 • Verifierad kontrollplan
 • Eventuellt utlåtande från kontrollansvarig (anmälan som avser byggnad i fler än ett plan kräver tekniskt samråd samt medverkan av kontrollansvarig).
 • Intyg att projektet överensstämmer med beviljat bygglov och de handlingar som utgör underlag för startbesked (kan ingå som särskild punkt i kontrollplanen eller i utlåtande från kontrollansvarig).

Skicka in handlingar

Mejla in din ansökan med handlingar till byggochmiljonamnden@sigtuna.se .Om du skickar eller lämnar in dina handlingar på papper, kom ihåg att alla ritningar ska vara i A3-format.

Läs vad som händer med din ansökan när du skickat in den.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.