Bygglov ute på remiss

Här kan ni hitta ritningar till de ärenden där boende och hyresgäster fått information i brevlådan eller genom affischering i porten.

Innehåll på denna sida

I nuläget finns det inget bygglov ute på remiss.

Remiss och grannehörande

Om en ansökan avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelse eller ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser ska kända sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs av den tilltänkta åtgärden underrättas och ges tillfälle att yttra sig.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.