Bygglov ute på remiss

Här kan ni hitta ritningar till de ärenden som kungjorts genom annons i Dagens Nyheter

Innehåll på denna sida

Rosersberg 2:1 är ute på remiss

Remiss och grannehörande

Om en ansökan avviker från en detaljplan eller områdesbestämmelse eller ska utföras i ett område som inte omfattas av en detaljplan eller områdesbestämmelser ska kända sakägare, bostadsrättshavare, hyresgäster och boende som berörs av den tilltänkta åtgärden underrättas och ges tillfälle att yttra sig.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.