Bredband och IT

Sigtuna kommun och IP-Only har tecknat ett samarbetsavtal - Sigtuna Kommun Stadsnät - gällande ett öppet och neutralt stadsnät inom kommunens tätorter och landsbygd. Villor, flerbostadshus, företag och byalag kommer att få möjlighet att anslutas sig till stadsnätet och erbjudas ett brett utbud av bredbandstjänster.

Även kommunala fastigheter kommer att anslutas. IP-Only kommer att leverera infrastrukturen och de enskilda hushållen väljer sedan tjänster via olika tjänsteleverantörer.

Öppet och neutralt fibernät i Sigtuna kommun

En viktig fråga för Sigtuna kommun har varit att nätet är öppen och neutralt för att ge kommuninvånarna en konkurrensutsatt marknad och tjänsteutbud. Ökad konkurrensen ger större utbud, lägre priser och förbättrad valfrihet att teckna avtal med olika tjänsteleverantörer inom bredband, telefoni och TV.

Arbetet med att planera och projektera samt erbjuda anslutningar påbörjas omgående. Utbyggnaden kommer ske etappvis med ett par områden i taget. Ett erbjudande för att ansluta sig till det nya stadsnätet kommer att gå ut till fastighetsägare som bor i Märsta, Sigtuna och Rosersberg tätorter i första läget.

En intresseanmälan kan göras på IP-Onlys webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där man även kan läsa mer om det planerade stadsnätet.

Sitter du i styrelsen för en BRF, villa- eller samfällighetsförening, prata ihop er i föreningen och kontakta IP-Only för en genomgång. Maila era kontaktuppgifter och information om föreningen till IP-Only kundtjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. så återkommer de till er med förslag på datum och tid.