Serviceanmälan kommunens lokaler

Brister i kommunägda och inhyrda lokaler ska anmälas. Med brister menas­ ­­t ex. trasig fasadbelysning, problem med ventilation, värme, vatten och avlo­pp, elinstallationer och storkök.

Kommunens verksamheter och hyresgäster

Om du hyr eller driver verksamhet i kommunens lokaler skall du göra en serviceanmälan via länken nedan.

Om du är extern hyresgäst till kommunen, d.v.s. hyr lokal av kommunen men inte bedriver kommunal verksamhet, kontaktar du din fastighetsförvaltare på Komfast.

Klicka här för att komma till serviceanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kommuninvånare

Om du som kommuninvånare upptäcker fel på en kommunal lokal kan du lämna din felanmälan som en synpunkt. Klicka här för att göra en synpunktsanmälan Öppnas i nytt fönster..

  • Skadegörelse ska alltid polisanmälas. Det görs på telefonnummer 11414.
  • Synpunkter på drift och skötsel lämnas till vår tekniska förvaltare på Komfast.

När du skickar in en felanmälan delar du med dig av personuppgifter. Läs om hur Sigtuna kommun hanterar personuppgifter hittar du här Öppnas i nytt fönster..

Akuta brister utanför kontorstid

Om du, utanför kontorstid, upptäcker en akut brist på en verksamhetslokal som tillhör kommunen, kan du som invånare och som hyresgäst anmäla detta till vår driftentreprenör Svefab. Detta gäller t.ex. om du ser en vattenläcka, krossade glasrutor eller lösa elkablar.

Jourtid vardagar: kl 16:00-07:00
Jourtid helger: dygnet runt
Journummer Svefab: 020-544022


Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.