Energieffektivisering i kommunens lokaler

Vi på Sigtuna kommun strävar efter att använda så lite energi som möjligt. All energi i kommunens verksamhetslokaler kommer också från förnyelsebara källor, som till exempel sol, vind eller vatten. 

Energibesparande åtgärder

Vi arbetar med att spara på energin i kommunens lokaler på flera olika sätt. Här är några exempel:

  • Fastighetsautomation - vi installerar automatiserade funktioner för till exempel belysning och ventilation för att säkra att energin bara används när den behövs.
  • Incitamentsavtal - vi använder så kallade incitamentsavtal med vår driftsentreprenörer där de, liksom vi, får ekonomiska fördelar av att optimera energianvändningen så mycket som möjligt.
  • Energieffektiv teknik - vid om-, till- och nybyggnationer, liksom vid anpassning av lokaler, investerar vi i energieffektiv teknik enligt Ekodesigndirektivet.

Vi stödjer även våra verksamheter med information om hur de kan arbeta mer energieffektivt.

Förnyelsebar energi

All energi i kommunens ägda fastigheter kommer från vind, vatten, sol eller fjärrvärme.

Vindkraft

Sigtuna kommun är ägare till två vindkraftverk. Det ena ligger i Ockelbo (Fallåsberget 10) och det andra ligger på slätten mellan Lund och Eslöv (Odarslöv 4). De två kraftverken producerade under 2018 tillsammans 9 615 MWh el vilket motsvarar cirka 48 procent av all elanvändning inom kommunens verksamhet under året.

Vindkraftverket Fallåsberget 10 är av märket SWT-2-3-101 och har en effekt på 2,3 MW, är 149 meter högt och med en rotordiameter på 101 meter.

Vindkraftverket Odarslöv 4 är något mindre och av märket Enercon. Det har en effekt på 2,3 MW, är 135 meter högt och med en rotordiameter på 71 meter.

Solenergi

För att kunna minska mängden köpt energi, öka andelen förnyelsebar energi och på sikt minska energikostnaderna, installerar Sigtuna kommun solpaneler på vissa kommunägda byggnaders tak.

Vid all nyproduktion utreds möjligheten och förutsättningarna för solpaneler och en utredning har tidigare genomförts där lämpliga befintliga byggnader för solpaneler identifierats. Mellan 2015 och 2018 har solpaneler installerats på Vikingahallen, Prästängshallen, Kommunförrådet (Entrex), Nya centralskolan, S:t Pers skola och Rosersbergs sporthall. Under 2019 installeras solceller på befintliga Odensala förskola, Granby förskola och Skepptuna förskola. Solpaneler installeras också vid produktionen av nya Brage förskola.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.