Bostäder i centrala Märsta

I centrala Märtsa planeras för bostäder. Kommunen har genomfört en markanvisningstävling. Borohus AB vann markanvisningstävlingen och har tecknat markanvisningsavtal med kommunen.

Sigtunakartan

Vad pågår just nu?

Detaljplanen ställs ut för granskning för att sedan kunna antas under 2020. Byggnader ska projekteras och bolaget ska därefter söka bygglov. Försäljning och byggstart planeras till sent 2020 eller tidigt 2021.

Bild på det vinnande förslaget

Bild på det vinnande förslaget

Om tävlingen

Åtta bolag deltog i anbudsgivningen. De tre högsta bolagen bjöds in till en tävling i gestaltning. Kommunen utvärderade pris och kvaliteter. Vann gjorde Borohus AB som lämnade ett starkt förslag med en bra balans mellan pris och kvalité. Stadsbyggnadskontoret motiverar enligt följande:

Borohus presenterar i sitt förslag Tallgården ett välavvägt stadsmässigt förslag som berikar området med allt från ett aktivt gatuliv till lyxiga lägenheter med kungsbalkonger. Där emellan attraktivt utformade lägenheter i en bra storleksblandning. En styrka med förslaget är dess hantering av bottenvåningarna och samspelet med gatumiljön. Lokaler, flera och egna trapphus samt genomgående entréer ger goda förutsättningar för en trygg och attraktiv stadsmiljö. Variation i gestaltningen åstadkoms på flera sätt, bl.a. genom en tydligt definierad sockel och gavlar i kakel. Förbättringspotential finns gällande disponeringen av byggnadskropparna, detta för ytterligare förbättra ljusförhållanden och generera en mer balanserad exploatering. I sin helhet bedöms dock förslaget som robust och skapar förutsättning för ett gott stadsliv.

Området − Bostäder vid Centralskolan

Tävlingsområdet ligger i centrala Märsta, endast ett stenkast från Sätunaparken, centrum och Märsta station.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.