Pågående markanvisningstävlingar

Markanvisningar kan föregås av tävlingar. Syftet med tävling är att genom det kommunala markinnehavet främja en god bebyggelse. Kommunen annonserar markanvisningstävlingar på webben och genom utskick till de företag som registrerat sig i kommunens intressentregister.