Försäljning av små markområden, komplettering av småhustomter

Det är endast i undantagsfall man kan köpa till mark från kommunens fastigheter för att utöka sin tomtmark till sin småhustomt. 

För att kunna överföra mark krävs bland annat att åtgärden inte strider mot gällande detaljplan och Lantmäteriet måste också i en lantmäteriförrättning pröva den juridiska möjligheten. Ofta är småhusfastigheter redan bildade i överensstämmelse med gällande detaljplan, och angränsande mark är oftast planlagd för allmän plats som ska vara till för allmänheten. Då går det inte att föra över marken. För att överföra mark krävs också värdering av marken och köpehandlingar måste upprättas och efterföljas av marköverföring hos lantmäteriet. Priset för marken motsvarar marknadsvärdet och Lantmäteriets handläggningskostnader betalas av köparen av marken.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.