Våra program

Arlandagymansiets gymansiesärskola erbjuder tre nationella program och individeulla program.

Elev och lärare under en lektion. Fotograf: Rosie Alm (sam42, sam43)

Programmet för adminstration, handel och varuhantering

Programmet för administration, handel och varuhantering är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program har du som elev kunskaper för arbete med administration, handel och varuhantering.

Programmet för fordonsvård och godshantering

Programmet för fordonsvård och godshantering är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel fordonsvård, lagerhållning och godshantering.

Programmet för hotell, restuarang och bageri

Programmet för hotell, restaurang och bageri är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel service, matlagning och bakning samt för hantering av färskvaror och livsmedel.

Individuella program

Om du behöver en utbildning som är en anpassad utifrån dina egna förutsättningar sår är individuella program i gymnasiesärskolan det program du ska välja. På individuella program i gymnasiesärskolan läser du som elev ämnesområden istället för ämnen. Innehållet utformas utifrån dina egna behov och försutsättningar. Utbildningen sträcker sig över fyra år.

Programfolder inför gymnasieval

Klicka här för programmens informationsfolder.PDF