Om gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är en utbildning för dig med en intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen sträcker sig över fyra år och är en frivillig skolform.

Lärare och elev gör high five. Fotograf: Rosie Alm (sam54, sam43)


Vad är gymnasiesärskolan?

Gymnasiesärkolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning kan välja efter avslutad grundsärskola eller träningsskola. Utbildningen är fyra år och erbjuder både nationella program och individuella program. De nationella programmen är främst inriktade på yrkesförberedelser. Alla elever som gått på gymnasiesärskolan erhåller ett gymnasiesärskolebevis.

Arlandagymnasiets gymnasiesärskola

Arlandagymnasiets gymnasiesärskola är skolan för dig som utvecklas så långt som möjligt. Målet är att alla elever gå ut med en god allmänbildning och goda yrkeskunskaper. Studierna på Arlandagymnasiets gymnasiesärskola ska också ge dig som elev en god grund för vuxenlivet med kunskaper om samhället, fritid och boende.