Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Ungdomar över 12 år med funktionsnedsättning kan behöva en trygg plats och meningsfull sysselsättning före och efter skoldagen samt under skollov och andra ledigheter. Insatsen regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Finns det i familjen ett barn/ungdom med stora funktionsnedsättningar kan du som förälder behöva få tillgång till organiserad tillsyn under längre tid än andra föräldrar. Efter vårterminens slut det år ungdomen fyller 13 år ska det i så fall finnas ett beslut om rätt till denna tillsyn.

Korttidstillsyn för skolungdomar med funktionsnedsättning över 12 år ges i anslutning till skoldagen och/eller under lov. Tillsynen ges i form av fritids där skolungdomens behov tillgodoses. Öppettiderna är 07.00 - 17.00.

Drakens korttidstillsyn i Sigtuna

Draken är en korttidstillsyn enligt LSS före och efter skoltiden för ungdomar med funktionsnedsättning, från 13 år och fram till skolavslutningen i gymnasiet.

Vi erbjuder stöd/omvårdnad och fritidsaktiviteter utifrån intresse och förmåga. Vår verksamhet är ständigt föränderlig och flexibilitet är en naturlig del i vårt arbete. Vi ser det viktiga i att ge ett respektfullt bemötande till föräldrar och ungdomar.

Vi finns på Prästängsvägen 1, Hällsbo, i Sigtuna.

Verksamhetsidé

Vi erbjuder en fri tid med varierande aktiviteter utifrån behov och intresse.

Mål

Att stimulera ungdomarna till varierande aktiviteter och kreativitet men också att ge återhämtning efter skoldagen. Att alla blir sedda, hörda och delaktiga.

Vikingens korttidstillsyn i Märsta

Den 1 augusti 2022 flyttar korttidstillsynen för barn och unga från Draken i Hällsbo/Sigtuna till nya lokaler i Märsta.

Verksamheten byter då namn till Vikingens korttidstillsyn och kommer ligga i Arlandagymnasiets gymnasiesärskolas lokaler.

Plats: ingång H , Vikingavägen 2

Öppettider: Vikingens korttidstillsyn öppnar den 1 augusti 2022.
Verksamheten kommer vara öppen vardag kl 06.30-08.00 och 14.00-17.00 samt helgfria lovdagar kl 06.30–17.00.

Har du frågor, kontakta Vikingen korttidstillsyn.
Arbetsledare Ann-Christine Lindkvist
ann-christine.lindkvist@sigtuna.se
Telefon 08-591 262 94

Enhetschef Angelica Castenskiold
angelica.castenskiold@sigtuna.se
Telefon 08-597 830 55

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.