Våra program

Arlandagymnasiets anpassade gymnasieskola erbjuder tre nationella program samt individuella program.

Elev och lärare under en lektion. Fotograf: Rosie Alm (sam42, sam43)

Programmet för administration, handel och varuhantering

Programmet för administration, handel och varuhantering är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program har du som elev kunskaper för arbete med administration, handel och varuhantering.

Programmet för fordonsvård och godshantering

Programmet för fordonsvård och godshantering är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel fordonsvård, lagerhållning och godshantering.

Programmet för hotell, restaurang och bageri

Programmet för hotell, restaurang och bageri är ett yrkesinriktat program. Efter avslutat program ska eleverna ha kunskaper för arbete med till exempel service, matlagning och bakning samt för hantering av färskvaror och livsmedel.

Individuella program

Om du behöver en utbildning som är en anpassad utifrån dina egna förutsättningar så är individuella program i den anpassade gymnasieskolan det program du ska välja. På individuella program i den anpassade gymnasieskolan läser du som elev ämnesområden istället för ämnen. Innehållet utformas utifrån dina egna behov och försutsättningar. Utbildningen sträcker sig över fyra år.