Om anpassad gymnasieskola

Den anpassade gymnasieskolan är en utbildning för dig med en intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen sträcker sig över fyra år och är en frivillig skolform. 2023 bytte skolformen namn från gymnasiesärskola.

Lärare och elev gör high five. Fotograf: Rosie Alm (sam54, sam43)

Vad är anpassad gymnasieskola?

Den anpassade gymnasieskolan (tidigare kallad gymnasiesärskolan) är en avgiftsfri och frivillig skolform som ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning kan välja efter avslutad anpassad grundskola eller träningsskola. Utbildningen är fyra år och erbjuder både nationella program och individuella program. De nationella programmen är främst inriktade på yrkesförberedelser. Alla elever som gått på anpassad gymnasieskola erhåller ett studiebevis från anpassad gymnasieskola.

Arlandagymnasiets anpassade gymnasieskola

Arlandagymnasiets anpassade gymnasieskola är skolan för dig som vill utvecklas så långt som möjligt. Målet är att alla elever gå ut med en god allmänbildning och goda yrkeskunskaper. Studierna på Arlandagymnasiets anpassade gymnasieskola ska också ge dig som elev en god grund för vuxenlivet med kunskaper om samhället, fritid och boende.