Vision och värdegrund

Arlandagymnasiets vision

En skola med närhet till världen där alla har möjlighet att lyckas.
Arlandagymnasiet ska vara en dynamisk skola som elever och personal känner stolthet över. Skolan präglas av nyfikenhet, samarbete, framåtanda och framgång.

Värdegrund
För oss på Arlandagymnasiet är det du som elev som är fokus och vi arbetar för att du ska få en utbildning av hög kvalitet som ger dig de bästa förutsättningar att ta dig dit du vill.

På Arlandagymnasiet står kunskap och lärande i centrum, och som elev möts du av engagerade lärare och skolpersonal. Undervisningen präglas av positiva höga förväntningar, vilket får dig som elev att växa och utvecklas. Arlandagymnasiet är en plats för möten och gemenskap, där du kommer att få kontakter för livet. För oss på Arlandagymnasiet är det viktigt att du som elev känner dig stolt över din skola och att din gymnasietid hos oss ger dig förutsättningar ta dig dit du vill!

Arlandagymnasiet arbetar aktivt med den värdegrund som finns i skolans styrdokument: människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet och solidaritet mellan människor.