Trivsel och trygghet

Trivsel och trygghet är viktigt för att du som elev ska nå dit du vill med dina studier. Arlandagymnasiets mål är att alla elever ska trivas och känna sig trygga.

På Arlandagymnasiet ska alla elever trivas och känna sig trygga. För oss innebär det att alla på skolan visar respekt för varandras olikheter, vilket gäller såväl elever som personal. Arlandagymnasiet arbetar aktivt med att upptäcka och reagera mot all form av kränkande behandling. Som elev ska du känna dig trygg med de andra eleverna och personalen på skolan.

Arlandagymnasiet har tre elevcoacher som arbetar förebyggande i de gemensamma utrymmena.

Från och med höstterminen 2019 arbetar Arlandagymnasiet utifrån en gemensam pedagogisk modell för ska skapa förutsättningar för bland annat att trygghet och studiero. Du kan läsa mer om detta på vår sida om Arlandagymnasiets pedagogiska modell.

Arlandagymnasiet har ordningsregler, vilka uppdateras tillsammans med eleverna varje nytt läsår. Lärare och skolledning reagerar då ordningsreglerna bryts.

Brottsförebyggande arbete i Sigtuna kommun

Kommunen jobbar för att förhindra brott på flera olika sätt. På sigtuna.se kan du läsa om vad vi gör.

Gå till sidan om brottsförebyggande arbete Öppnas i nytt fönster..