Organisation

Arlandagymnasiet är en stor gymnasieskola med högskoleförberedande program, yrkesprogram, introduktionsprogram och gymnasiesärskola.

Organisation

Arlandagymnasiet är uppdelad i tre skolenheter. De högskoleförberedande programmen utgör en enhet, yrkesprogrammen en enhet samt introduktionsprogarmmet och gymnasiesärskolan en enhet. Till varje skolenhet är det kopplad en rektor och biträdande rektor samt ett elevhälsoteam. Elevhälsoteamet består av kurator, skolsköterska och specialpedagoger. Vi har även studie- och yrkesvägledare kopplat till varje program.

Rektorer och biträdande rektorer

Högskoleförberedande program

Rektor: Veronica Suskic

Biträdande rektor:

Yrkesprogram

Rektor: Jenny Dahlgren

Biträdande rektor: Jörgen Sandström

Introduktionsprogram och gymnasiesärskola

Rektor: Angelica Castenskiold

Biträdande rektor: Magdalena Rosén