Elevhälsa

Elevhälsan på Arlandagymansiet består av olika professioner som samverkar för att skapa en bra lärmiljö för dig som elev.

Elevhälsans arbete

Arlandagymnasiets elevhälsa består av skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger, speciallärare och skolspsykolog. Elevhälsan har ett tätt samarbete med mentorer, studie- och yrkesvägledare och elevcoacher. Elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande genom ett nära samarbete med skolans pedagogiska personal samt övrig personal. Vid behov verkar även elevhälsan för ett nära samarbete med externa kontakter.

Skolsköterskor

På Arlandagymnasiet finns två skolsköterskor som arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande genom att förbättra den egenupplevda hälsan.

Skolsköterskorna har öppen mottagning i mån av tid måndag - fredag. Mottagningsverksamheten ersätter inte primärvården, utan vi hanterar i första hand hälsofrågor som är relaterade till skolan. Skolsköterskorna gör medicinska bedömningar för elever med olika typer av skolrelaterade hälso- och inlärningsproblem. De hälsoundersöker och vaccinerar även nyanlända elever.

Skolsköterskorna erbjuder dig som elev hälsosamtal i årkurs 1 där livsstilsfrågor i kombination med fysiska, psykiska och sociala hälsan diskuteras. Syftet med hälsosamtalet är att du som elev ska få en ökad medvetenhet kring friskfaktorer samt hur dessa påverkar hälsan.

Skolsköterskorna genomför tillsammans med kuratorerna även en gemensam hälsodialog med samtliga klasser i årskurs 1. Syftet med hälsodialogen är att stärka den fysiska, psykiska och sociala hälsan.

Kontakt

Program

Namn

E-post och telefonnummer

Introduktionsprogram och gymnasiesärskola

Lena Henriksson

lena.henriksson@arlandagymnasiet.se

073-666 34 42

Högskoleförberedande program och yrkesprogram

Susanne Westling

susanne.westling@arlandagymnasiet.se

073-661 38 88


Specialpedagoger och speciallärare

Arlandagymnasiet har två specialpedagoger och en speciallärare.

Specialpedagoger och speciallärare ser på din utbildning med ett specialpedagogiskt perspektiv och arbetar i samverkan med skolan för att undervisningen utvecklas för att du som elev ska lyckas med dina studier.

Specialpedagoger och speciallärare kan hjälpa till med:

  • Kompensatoriska hjälpmedel som exempelvis inlästa läromedel
  • Studieteknik
  • Anpassningar i lärmiljön
  • Kartläggning och utredning vid behov
  • Specialpedagogiskt stöd

Dessutom arbetar specialpedagoger och speciallärare med att analysera lärmiljön på organisation- och gruppnivå för att kunna utveckla undervisningen.

Kontakt

Namn

E-post och telefonnummer

  

Danielle Rizk

danielle.rizk@arlandagymnasiet.se

073-633 73 63

Anna Gulliksson

anna.gulliksson@arlandagymnasiet.se

070-429 09 08

Annsofie Hellgren

annsofie.hellgren@arlandagymnasiet.se

073-973 77 74


Kuratorer

På Arlandagymnasiet arbetar två skolkuratorer. Till skolkuratorerna kan du komma för att ställa frågor och prata om bland annat: din skolsituation, kärlek och relationer, stress, familjen, ångest, hedersproblematik och mycket annat. Du kan också komma till skolkuratorn om du undrar över någonting och inte vet var du ska vända dig. Ibland hjälper skolkuratorerna dig vidare till andra ställen för att få rätt hjälp.

Förutom enskilda samtal med elever arbetar kuratorerna med klasser och grupper utifrån olika teman. Skolkuratorerna är även en del av skolans förebyggande arbete mot droger, kränkningar och trakasserier. Utvöer det handleder skolkuratorerna personal samt kartlägger och utreder elevers sociala situation.

Kontakt

Program

Namn

E-post och telefonnummer

Högskoleförberedande program och Introduktionsprogram

Widad Bitar

widad.bitar@arlandagymnasiet.se

070-085 13 54

Yrkesprogram och gymnasiesärskolan

Antoinette Savvidou

 

antoinette.savvidou@arlandagymnasiet.se

073 661 3929

 


Elevcoacher

På Arlandagymansiet finns två elevcoacher som arbetar för en ökad trivsel och tryghhet. Fokus är goda relationer, ökad lektionsnärvaro samt postiva elevaktiviteter.

Kontakt

Namn

E-post och telefonnummer

Elias Karat

elias.karat@arlandagymnasiet.se

070-085 15 57

Mike Kumi

mike.kumi@arlandagymnasiet.se

076-5113912

Boubaker Zaafrani


boubaker.zaafrani@arlandagymnasiet.se

070-085 14 63


Origo

Om du har frågor kring hedersproblematik och behöver någon att vända dig till finns Origo Länk till annan webbplats.. Du kan ringa till dem gratis under vardagar kl 09.00-16.00 på 020-25 30 00 – du behöver inte säga vem du är och samtalet syns inte på telefonräkningen. Du kan också ställa en hemlig fråga på Origos hemsida. Länk till annan webbplats.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.