Distansundervisning

Elever måste ha tillgång till sin dator, internetuppkoppling, Microsoft Teams och mail samt hålla koll på vår interna startsida.

För att minska trängseln i kollektivtrafiken har regeringen beslutat att skolorna kan bedriva viss undervisning på distans. Arlandagymnasiet kommer därför att ha undervisning på distans i viss utsträckning. Information om detta kommer att lämnas till berörda elever och på Arlandagymnasiets hemsida i så god tid som möjligt.

Gå direkt till interna startsidan - start.arlandagymnasiet.se Länk till annan webbplats.

Manual för användning av Teams i finns på interna startsidan.