Distansundervisning

Elever måste ha tillgång till sin dator, internetuppkoppling, Microsoft Teams och mail samt hålla koll på vår interna startsida.

I juni drog Folkhälsomyndighetens tillbaka rekommendationen om undervisning på distans för gymnasieskolorna och Arlandagymnasiet är nu öppet för vanlig undervisning i klassrum. Det innebär alla lärare och elever nu hälsas välkomna till skolan

För att minska trängseln i kollektivtrafiken har regeringen beslutat att skolorna kan bedriva viss undervisning på distans även under hösten. Vissa klasser på Arlandagymnasiet kan därför komma att ha undervisning på distans någon dag i veckan. Information om detta kommer att lämnas till berörda elever och på Arlandagymnasiets hemsida i god tid.

Gå direkt till interna startsidan - start.arlandagymnasiet.selänk till annan webbplats

Manual för användning av Teams i finns på interna startsidan.