Arlandagymnasiets pedagogiska modell

Arlandagymnasiet arbetar från och med höstterminen 2019 utifrån Arlandagymnasiets pedagogiska modell, vilket utgörs av gemensamma pedagogiska utgångspunkter för kvalitet i undervisningen.

Målet med den gemensamma pedagogiska modellen är en undervisning som skapar bästa möjliga förutsättningar för likvärdighet, trygghet, studiero och att samtliga elever ska nå målen för sin utbildning. Modellen beskriver dels ett gemensamt förhållningsätt men innehåller även en gemensam strukur för lektionerna.

Förhållningsätt

  • Höga förväntningar
  • Kunskap- och uppdragsfokuserat
  • Relationsskapande

Kännetecken

  • Tydlighet och stimulans
  • Relevans och återkoppling
  • Tillit och delaktighet

Lärarhandlingar

  • Gemensam lektionsstruktur (Arlandalektionen)
  • Varierad undervisning
  • Elevaktiva arbetssätt