Publicerad:

Allt fler tar examen på tre år

Andelen elever på Arlandagymnasiet som på tre år tar studenten med godkända betyg ökar. Jämfört med de som gick ut 2018 har andelen ökat markant - på yrkesprogrammen med hela 20 procentenheter.

Så här skriver vi i ett pressmeddelande som vi skickat ut idag den 15 februari. Även märsta.nu har tagit upp nyheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Nu ökar andelen elever på Arlandagymnasiet i Sigtuna kommun som på tre år tar studenten med godkända betyg. Några av anledningarna är arbetet med ”Arlandalektionen”, som bygger på en fast lektionsstruktur, och ett större fokus på varje elevs resultat, från första till sista terminen.

Skolresultaten för eleverna på Arlandagymnasiet i Märsta fortsätter att förbättras. Allt fler klarar nämligen kraven för en gymnasieexamen under sina tre ordinarie gymnasieår. 2022 var andelen elever som tog examen på de högskoleförberedande programmen uppe i nästan 80 procent. Samtidigt ökade dessutom andelen som klarade examen på yrkesprogrammen till drygt 74 procent, vilket är hela 20 procentenheter bättre än för fyra år sedan.

Att gå ut gymnasiet med en examen är en viktig faktor för att lyckas som vuxen i arbetslivet. Vi har i flera år haft fokus på att öka arbetsro och trygghet på Arlandagymnasiet och det har gett resultat, säger Mattias Askerson (M), ordförande för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun.

Det finns flera orsaker till förbättringen. Redan från hösten i årskurs ett följer skolan upp varje elevs utveckling på väg mot examen. Rektorerna fortsätter uppföljningen löpande under hela studietiden, vilket ger skolan möjlighet att anpassa förutsättningarna och ge extra stöd om det behövs.

Arlandagymnasiet har också heltidsmentorer som coachar ungdomarna i sina studier. Tillsammans med lärarna jobbar de mycket med att motivera och vägleda varje elev, och hjälper dem att få en bra studieteknik.

En annan satsning som skapat studiero är Arlandalektionen, en pedagogisk modell som gör att samtliga lektioner har samma tydliga struktur. Detta oavsett ämne eller vem som leder lektionen.

Vi har duktiga pedagoger som engagerar sig i eleverna varje dag, och alla som jobbar på skolan gör sitt bästa för ungdomarna. Vårt långsiktiga arbete har lönat sig och det är jätteroligt att fler av våra elever kan springa ut på studentdagen med en gymnasieexamen efter tre år. Vi ska jobba hårt för att de blir ännu fler under kommande år, säger Erik Ryding, verksamhetschef på Arlandagymnasiet.

I en gymnasieenkät som görs årligen bland elever i årskurs två i Stockholms län ger Arlandagymnasiets elever sin skola betyg över genomsnittet i länet på alla frågor. Till exempel känner sig hela 86 procent trygga på skolan.


Statistik om genomströmning på tre år, Arlandagymnasiet

Högskoleförberedande program
2018: 71,6 procent tog gymnasieexamen. Eleverna började gymnasiet höstterminen 2015.

2022: 79,3 procent tog gymnasieexamen. Eleverna började gymnasiet höstterminen 2019.

Yrkesprogram
2018: 54,3 procent tog gymnasieexamen. Eleverna började gymnasiet höstterminen 2015.

2022: 74,3 procent tog gymnasieexamen. Eleverna började gymnasiet höstterminen 2019.

Källa: SCB/Kolada