Publicerad:

Stockholmsenkäten 2022: Resultat för Sigtuna kommun

Idag, 6 september, presenteras resultaten från Stockholmsenkäten 2022, där elever från Sigtuna kommun deltagit. Enkäten innehåller frågor som rör ungdomar, med fokus på bland annat alkohol- och drogvanor, brott och trygghet, skol- och fritidsvanor och psykisk hälsa.

Resultatet är en sammanställning av svaren från 32 976 elever i länet som deltagit i 2022 års upplaga av enkäten. Från Sigtuna kommun har 968 elever från årskurs 9 och gymnasiet årskurs 2 medverkat, vilket ger en svarsfrekvens på 83%.

Frågorna i undersökningen riktar in sig på alkohol- och drogvanor, brott och trygghet, skol- och fritidsvanor, psykisk hälsa, föräldrarelationer med mera.

Vi har under flera år sett en minskning av alkoholkonsumtionen. Håller det i sig även i denna undersökning?

- Användningen av alkohol fortsätter att vara relativt låg. Sedan 2012 har andelen ungdomar som inte dricker alkohol i stort sett fördubblats. Den tydligaste förändringen ser vi bland pojkar. Flickors alkoholanvändning går också nedåt men inte lika tydligt som hos pojkarna, säger Karin Gibson, säkerhetsstrateg som arbetar kommunövergripande med bland annat alkohol- och drogprevention i Sigtuna kommun.

Betyder minskningen att fler har bytt alkohol mot droger?

- Många tror att minskningen av alkohol har att göra med att ungdomar tar droger istället men det är en myt som vi kan slå hål på direkt. Forskning visar att det är samma ungdomar som dricker alkohol som tar droger, så därför är det extra viktigt att fortsätta att arbeta med att få ner alkoholanvändningen, säger Karin Gibson.

ofokuserad bild på ungdomar, och en ungdom i förgrunden som håller i en mobiltelefon

968 elever från Sigtuna kommun, årskurs 9 och gymnasiet årskurs 2, har medverkat

En trend som gå uppåt tidigare bland kommunens ungdomar är användandet av så kallat ”vitt snus”. Hur ser det ut i årets sammanställning?

- Det har skett en stor ökning bara här de senaste åren. I årskurs 9 anger fyra procent av eleverna att de snusar vitt snus dagligen och tretton procent bland gymnasietvåorna. Dock går det att se en tydlig minskning av användandet av traditionellt snus. En förklaring till den ökade användningen av vitt snus är att det vita snuset marknadsförts väldigt offensivt, framförallt via sociala medier och riktat mot den yngre målgruppen, men från och med 1 juli 2022 är en nationell 18-års gräns införd för försäljning av vitt snus så förhoppningsvis kommer kurvan att vända nedåt vid nästa undersökning, säger Karin Gibson.

Varför är det viktigt att användandet minskar?

- Det vita snuset innehåller nikotin som är ett nervgift och starkt beroendeframkallande, säger Karin Gibson. Hjärnan är inte färdigutvecklad förrän vid 25-års ålder och detta nervgift kan öka både risken för beroendesjukdomar och skapa abstinens som kan påverka koncentrationsförmågan. Inte direkt toppen för ungdomar som försöker fokusera på skolarbete, menar Karin Gibson.

Hur är det med rökning bland de svarande?

- Det syns också tydligt i statistiken att cigarrettrökning minskar. Endast en procent av kommunens elever i årskurs 9 har svarat att de röker dagligen, jämfört med sex procent för åtta år sedan. Motsvarande siffra för eleverna i gymnasiets år 2 är tre procent 2022 jämfört med tolv procent 2012, säger Karin Gibson.

Om vi går över till frågor kring brottslighet, vad är läget bland ungdomarna i kommunen där?

- När det gäller brottsrelaterade frågor så är det glädjande att se att det är en generell minskning av ungdomar som både svarat att det blivit utsatta eller utsatt andra för olika typer av brott, hot och skadegörelse. Skillnaderna är inte jättestora över ett 10-årigt perspektiv men från undersökningen som utfördes 2020 har statistiken gått ner, vilket känns betryggande säger Karin Gibson.

Karin Gibsons foto som kommunanaställd

Karin Gibson, säkerhetsstrateg vid Sigtuna Kommun

Fler siffror för Sigtuna kommun från undersökningen

  • Åtta procent av eleverna i årskurs 9 och 14 procent av eleverna i gymnasiets år 2 i uppger att de någon gång provat narkotika. Detta är en minskning över tid där motsvarande siffror 2012 var nio procent för niorna och 26 procent för gymnasiets år 2. Vanligaste drogerna är cannabis, ecstasy och läkarförskrivna läkemedel såsom Tramadol, Sobril eller Stesolid.
  • Fler tjejer än killar har utsatts för mobbning i skolan, tjugotvå procent av tjejerna jämfört med tretton procent av killarna i årskurs 9 i Sigtuna kommun har utsatts för mobbning. För gymnasiets år 2 ser mönstret liknande ut, men på lägre nivåer.
  • Två procent av killarna och två procent av tjejerna i åk 9 har blivit tvingade till sex under de senaste 12 månaderna. I gymnasiet år 2 är det noll procent av killarna och fem procent av tjejerna som uppger detta.
  • Av pojkarna i årskurs 9 svarar 19 procent att det finns förväntningar inom familjen att han ska vänta med att ha sex till att han gifter sig. Motsvarande siffra är 27 procent för flickor i årskurs 9. När det gäller elever i gymnasiet år två svarar 13 procent av pojkarna och 21 procent av flickorna ja på samma frågeställning.
  • Bland 9:orna uppger 98% att de aldrig har sniffat eller boffat. Denna siffra var 93% i förra enkäten, så där ser vi en minskning. Bland år 2 gymnasiet uppger 95% att de aldrig provat. Detta är samma som 2020. Den vanligaste gasen att sniffa/boffa är lustgas.
  • Nytt för i år är frågan: ”vem bestämmer vem du ska gifta dig med eller leva tillsammans med i framtiden?”. De flesta elever svarar att de får välja helt själva vem de vill vara med. Cirka ca 15% svarar dock att de får välja själva men den tilltänkta partnern måste bli accepterad av föräldrar/familjen genom att leva upp till vissa krav (t.ex. religion, utbildning eller etnicitet). Detta svar är jämnt fördelat mellan flickor och pojkar i båda årskurserna. Mellan en och tre procent av de olika svarsgrupperna svarar att de inte alls får välja partner själv, utan detta väljs ut av familjen.

Vad är Stockholmsenkäten?
Stockholmsenkäten är en enkätundersökning med frågor som rör ungdomars alkohol- och drogvanor, brott och trygghet, skol- och fritidsvanor, psykisk hälsa, föräldrarelationer med mera. Undersökningen genomförs vartannat år sedan 1998 och riktar sig till elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2.

Enkäten är framtagen av Stockholms stad, men genomförs i merparten av länets kommuner. I år har den genomförts i 25 av länets kommuner och totalt ingår svar från 32 976 elever i länet från 409 skolor.