Publicerad:

Information till elever inför terminsstart

Nu drar vi igång en ny termin. Den här gången har vi återigen ett läge med hög smittspridning i landet. Det är därför viktigt att tänka på några saker inför skolstarten:

  • Skolan är öppen som vanligt med undervisning på plats.
  • Stanna alltid hemma och testa dig om du har symtom. Elever med symtom kommer att skickas hem.
  • Informera alltid skolan om du har ett positivt testresultat/bekräftad covid-19. Detta måste ske för att skolan ska kunna vidta åtgärder och samråda med smittskyddsläkare på Region Stockholm.
  • Tänk på att respektera att hålla avstånd till andra människor så långt det är möjligt.
  • Efter sista lektionen går man direkt hem från skolan.
  • Ta alltid med dig datorn hem efter skoldagens slut, ifall du skulle få symtom till nästa skoldag.

    Välkommen till en ny termin!