Publicerad:

Distansundervisning avslutande veckorna på terminen

Nu är det dags för finalveckorna på det här läsåret och vi kommer att fortsätta bedriva undervisningen på distans enligt den modell som vi har just nu.

Det vill säga:

Vecka 22 AGY 1+Introduktionsprogram inne på skolan

Vecka 23 AGY 3+Introduktionsprogram inne på skolan

Gymnasiesärskolan kommer som vanligt att vara på plats.

OBS! Under studenten 4 juni och skolavslutningen 9 juni gäller annan planering som kommuniceras separat!

Vi kommer som tidigare att aktivt ta in prioriterade klasser till skolan för närundervisning, vilket medför att undervisande lärare för de klasserna behöver vara på plats i skolan. Vilka klasser som prioriteras för närundervisning kommer att kommuniceras separat till berörda när det blir aktuellt.

Beslut kan som alltid komma att revideras beroende på utvecklingen, och i så fall kommuniceras förändringar här.