Publicerad:

Coronasäkert studentutspring på Arlandagymnasiet

Det blir ett studentfirande också 2021, men på grund av coronapandemin lite annorlunda ännu ett år. Arlandagymnasiet kommer att sprida klassernas utspring över dagen och bara tillåta ett begränsat antal uppvaktande på skolgården, men hoppas ändå på en högtidlig och stämningsfull avslutning.

300 blivande avgångselever på Sigtuna kommuns gymnasium hoppades i det längsta att deras studentfirande den 4 juni skulle kunna genomföras som före pandemin. Men smittspridningen i länet är fortfarande hög och myndigheter har utfärdat direktiv som påverkar avslutningen.

På Arlandagymnasiet plockar man fram erfarenheterna från 2020 och har tillsammans med skolans studentkommitté satt ett antal förhållningsregler utifrån nationella och regionala riktlinjer för årets studentfirande. Att ha avgångseleverna med i processen har varit viktigt för skolledningen.

- Studenten är en viktig milstolpe och så klart måste eleverna få fira sin dag. Men det är fortfarande ett allvarligt läge och därför håller vi oss till samma nedtonade inramning som förra året. Vi hoppas verkligen att glädjen är densamma och att dagen ändå blir högtidlig och stämningsfull, säger Erik Ryding, verksamhetschef för Arlandagymnasiet.

Eleverna Miriam Fridstrand och Lailan Mohamed på Naturprogrammet har till skillnad mot förra årets elever träffat sina kompisar varannan vecka, eftersom Arlandagymnasiet har kunnat genomföra lektioner delvis på plats och delvis på distans. Det har byggt upp känslan inför studenten och Miriam och Lailan ser fram emot dagen.

- Jag är jättetaggad, det är en jättestor dag för oss som man har sett fram emot i tre år! Men alla förstår att vi måste ta smittan på allvar, och det är för allas bästa att göra så här. Det kommer kännas lite glest på skolgården, men man har i alla fall någon där som man känner, säger Lailan Mohamed.

- Det känns så klart tråkigt att inte kunna bjuda alla man vill, men det blir ett avslut som känns okej ändå. Vi har fått komma med egna tankar och idéer och ledningen har försökt ordna så mycket det går, säger Miriam Fridstrand.

På studentdagen den 4 juni kommer eleverna att samlas klassvis vid olika tidpunkter under dagen för en ceremoni med rektor och lärare. Betyg, studentnål och stipendier delas ut och därefter väntar maximalt två anhöriga på sin student på en angiven plats utanför skolan.

Det här gäller:
-Utspring sprids ut över dagen med ett angivet tidsspann för varje klass.
-Maximalt 2 anhöriga per elev och minst 2 meters avstånd mellan sällskapen.
-Anhöriga ankommer till angiven plats utanför skolan max 10 minuter före klockslaget för klassens utspring.
-Anhöriga och elev åker hem direkt efter att man tagit emot sin student.
-Ej vaccinerade och de som tillhör riskgrupp bör helt avstå från att delta på skolgården.
-Den som har förkylningssymtom får inte delta.
-Inga flak eller bussar får hämta upp studenter eller finnas i anslutning till lokalerna.

Bakgrunden till beslutet är dels riktlinjer från Folkhälsomyndigheten, Transportstyrelsen och Polismyndigheten, och dels Region Stockholms riktlinjer.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/infor-studentexamen-2021/ Länk till annan webbplats.