Publicerad:

Delvis distansundervisning fortsätter hela april

Arlandagymnasiet kommer under resten av april att fortsätta bedriva undervisningen delvis på distans på samma sätt som tidigare.

Det innebär:

Vecka 16: Högskoleförbedredande program och introduktionsprogram inne på skolan

Vecka 17: Yrkesprogram och introduktionsprogram inne på skolan

Gymnasiesärskolan kommer som vanligt att vara på plats på skolan.

Undantag från detta gäller som tidigare dvs examina, vissa praktiska moment och särskilt utsatta elever eller prioriterade klasser. Vilka klasser som prioriteras för närundervisning kommer att kommuniceras separat till berörda när det blir aktuellt.

Beslut för maj kommuniceras längre fram. Beslut kan som alltid komma att revideras beroende på utvecklingen . Ny information kommer i så fall att kommuniceras.