Publicerad:

Distans efter sporlovet

Denna information ersätter det som tidigare kommunicerats. Region Stockholm har beslutat att tillfälligt utöka distansundervisningen och att gymnasieskolor ska bedriva distansundervisning v 10. Undantag från detta gäller som tidigare dvs särskola, examina, vissa praktiska moment och särskilt utsatta elever.

Såhär har Arlandagymnasiet planerat att veckorna mellan sportlov och påsklov ser ut:

v10 distans för både AGY1 (högskoleförberedande program) och AGY3 (yrkesprogram).

v11 AGY1 på plats i skolan (AGY3 på distans)

v12 AGY3 på plats i skolan (AGY1 på distans)

AGY2 (Gymnasiesärskolan och Introduktionsprogrammen) berörs inte utan kommer vara på plats v 10-12.

De elever som ska komma in till skolan för till exempel praktiska moment, prov eller stöd kommer att får separat information.