Publicerad:

Allt större andel elever tar studenten från Arlandagymnasiet

Allt fler elever väljer att studera på Arlandagymnasiet. Det är också en allt större andel som tar examen därifrån.
Det är resultatet av flera målmedvetna satsningar de senaste åren.

Erik Ryding, verksamhetschef för Arlandagymnasiet, säger:

Det är fantastiskt roligt att få ett kvitto på det stora arbete vi lägger ner för att stötta eleverna att klara sina studier och motverka avbrott."

Några av de satsningar som gjorts på Arlandagymnasiet och som verkar ge utdelning är:

  • Att det på samtliga utbildningar införts heltidsmentorer, personal med fullt fokus på att coacha eleverna i deras studier. Tillsammans med lärarna kan mentorerna se till så att varje elev kan få stöttning utifrån dennes enskilda behov.
  • Att skolledarna följer upp varje elevs studieresultat och tillsammans med arbetslagen och elevhälsoteamet tidigt kan uppmärksamma eventuella utmaningar i studiesituationen.
  • Införandet av Arlandalektionen, en pedagogisk modell som innebär att strukturen på samtliga lektioner ska se likadan ut oavsett vem som leder lektionen eller vilket ämne det gäller. Detta i syfte att eleverna ska känna igen sig i förväntningar och regler.

De senaste tre åren har elevantalet som börjat i årskurs ett på Arlandagymnasiet ökat med hundra personer.

Nationell statistik visar att även genomströmningen ökar för både yrkesprogram och högskoleförberedande program – för tredje året i följd.
Med genomströmning menas hur stor andel av eleverna som går klart utbildningen utan att byta program, avbryta studierna eller inte nå tillräckligt många godkända betyg för att ta examen på tre år.

Våren 2020 var det 209 elever som tog examen från Arlandagymnasiet.
Det innebär att 73 procent av de som startade sin utbildning på något av yrkesprogrammen hösten 2017, tog gymnasieexamen tre år senare. Detta är en ökning med hela 15 procentenheter.
Även på de högskoleförberedande programmen har andelen ökat, från 74 procent till 77 procent.

Våra lärare och heltidsmentorer har arbetat fokuserat med vår tydliga gemensamma lektionsstruktur Arlandalektionen och med aktiv stöttning och uppföljning av varje elev. Utvecklingen visar att vi är på rätt ", säger Erik Ryding.

Glad student

Foto:Roland Magnusson/Mostphotos