Publicerad:

Växelvis distansundervisning på Arlandagymnasiet

Folkhälsomyndigheten har torsdag 21 januari justerat sina rekommendationer kring gymnasieskolan. De nya rekommendationerna gäller från 25 januari till 1 april 2021. Därmed kommer Arlandagymnasiet att återgå till att vara på plats varannan vecka enhetsvis från och med måndag. Det innebär att enbart cirka hälften av eleverna och lärarna kommer att vara på plats i skolans lokaler, vilket minskar trängseln i skolan.

Eventuella ändringar i dessa planer kan komma att ske till följd av eventuella beslut för gymnasieskolan i hela länet av smittskyddsläkaren Skulle det ske kommer skolan att gå ut med ny uppdaterad information om vad som gäller i så fall.

De elever som har undervisning på distans kommer även fortsättningsvis att erbjudas att hämta lunchmatpaket.

Gymnasiesärskolan berörs inte av Folkhälsomyndighetens rekommendation och fortsätter att ha all undervisning på plats i skolan.