Publicerad:

Digitalt öppet hus 4 feb

Arlandagymnasiet sänder live torsdag 4 februari kl 18. Klicka på länken nedan!

På grund av pandemin kommer vi att erbjuda alternativa informationskvällar istället för våra vanliga Öppet hus. Den andra informationskvällen planeras äga rum den 4 febuari kl 18.00.

Klicka här för att delta i live-sändningen! Länk till annan webbplats.

OBS! Vill du delta via din telefon behöver du appen Teams installerad.

OBS Flygteknikutbildningen har en separat informationskväll den 28 januari som du kan anmäla dig till.