Publicerad:

Arlandagymnasiet går över till distans från och med måndag 7 dec

Folkhälsomyndigheten rekommenderade idag att gymnasieskolorna i Sverige ska gå över till distansundervisning från och med måndag 7 december och en månad framåt. Det innebär resten av terminens dagar fram till jul.

  • Beslutet gäller ej gymnasiesärskolan, och även introduktionsprogrammen bör undantas – vilket innebär att Arlandagymnasiet enhet 2 kommer att ha undervisning på plats.
  • Distansundervisningen kommer att gå till som tidigare, men elever kan dock komma att kallas in till skolan för prov, praktiska moment eller stöd.

Vad som gäller efter jullovet är inte klart än, men regeringens förhoppning är att närundervisning återigen är möjligt efter jullovet. Mer information kring detta kommer skolan gå ut med längre fram.