Publicerad:

Information kring coronaåtgärder

Följande åtgärder har införts på Arlandagymnasiet:

 • De med symtom stannar alltid hemma, till dess två symtomfria dagar gått.

 • Undervisningen bedrivs på plats för eleverna varannan vecka.

 • Distansundervisning kommer att ske omväxlande med hälften av skolans klasser och elever ena veckan, och den andra hälften andra veckan.

 • Undervinsingen för de klasser som är på plats sprids ut i hela skolans lokaler. Alla uppmanas att hålla avstånd så gott det går i varje situation och respektera avståndsmarkeringar i golvet.

 • Extra personal är anställd för att hygienstäda handtag, räcken och ytor dagligen.

 • Schemaläggningen utgår från differentierade starttider och lunchtider för att undvika köbildning och trängsel i kommunikationer så långt det går.

 • Klasserna kommer att schemaläggas i samma klassrum så långt det är möjligt för att undvika att man behöver vistas i många olika rum under dagen.

 • Möbler placeras så pass luftigt lokalerna medger.

 • För att undvika trängsel på morgonen kommer entrégrindarna att stå uppställda de tider många anländer.

 • Elever går hem efter att dagens sista lektion är avslutad.

 • Lärare kommer att ha tillgång till en flaska handsprit var som elever kan använda.

 • Det finns dörrkilar så att lärare kan ställa upp dörren vid lektionsstart.

 • Elever och personal uppmanas att välja andra transportmedel än kollektivtrafik om det är möjligt