Publicerad: 17 augusti 2020

Information kring coronaåtgärder

Arlandagymnasiet välkomnar från och med den 17 augusti nya och gamla elever till Kundkapens hus. Inför att skolstarten gäller följande.

 • Undervisningen bedrivs på plats.

 • De med symtom stannar alltid hemma, till dess två symtomfria dagar gått.

 • Distansundervisning kommer att förekomma delvis. Det gäller vissa heldagar för elever i åk 2 och 3 i de fall skolledningen gör bedömningen att det är lämpligt och genomförbart. Mer information om vilken dag och vilken klass det gäller kommer separat och kan komma att ändras.

 • Alla uppmanas att hålla avstånd så gott det går i varje situation och respektera avståndsmarkeringar i golvet.
 • Extra personal är anställd för att hygienstäda handtag, räcken och ytor dagligen.

 • Extra personal kommer också att stå i matsalen för att påminna om att tvätta händerna och använda handsprit.

 • Schemaläggningen utgår från differentierade starttider och lunchtider för att undvika köbildning och trängsel i kommunikationer så långt det går.

 • Klasser kommer att schemaläggas i samma klassrum så långt det är möjligt.

 • Möbler placeras så pass luftigt lokalerna medger.

 • För att undvika trängsel på morgonen kommer entrégrindarna att stå uppställda de tider många anländer.

 • Elever går hem efter att dagens sista lektion är avslutad.

 • Lärare kommer att ha tillgång till en flaska handsprit var som elever kan använda.

 • Det finns dörrkilar så att lärare kan ställa upp dörren vid lektionsstart.

 • Elever och personal uppmanas att välja andra transportmedel än kollektivtrafik om det är möjligt