Publicerad:

Bekräftat fall av covid-19 på Arlanda­gymnasiet

Under torsdag eftermiddag 12 mars fick vi besked om att en av våra elever på Arlandagymnasiet är hemma sjuk med bekräftad covid-19.

Våra verksamheter kommer att bedrivas som vanligt, och vi vill poängtera vikten av att vi alla behöver ta ett gemensamt ansvar för att minska spridningen av virus. Av omtanke om dig själv och andra, stanna hemma om du har sjukdomssymtom som exempelvis feber, hosta, halsont eller andra symtom på luftvägsinfektioner. Den som är frisk går till skolan. Var noga med handhygienen och tvätta händerna ofta och noggrant.

Skolan städats dagligen men för att minska risken för smittspridning har vi vidtagit extra städåtgärder med fokus på dörrhandtag, strömbrytare med mera.

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för samhällsspridning av det nya coronaviruset är mycket hög. Vem eller vilka som smittats av covid-19 kommer vi dock inte få någon information om. Regionen tar sedan några dagar tillbaka endast prover på de som är i riskgruppen.

Vid allmänna frågor kring det nya coronviruset hänvisar vi till 113 13.
sigtuna.se/corona uppdateras Sigtuna kommuns information kring coronaviruset dagligen.
Sigtuna kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, bevakar noga händelseutvecklingen och samverkar med berörda myndigheter.