Elevinflytande

Elevernas inflytande är en viktigt förutsättning för en framgångsrik skola. På Arlandagymnasiet arbetar vi på flera sätt för att du som elev ska ha inflytande över din utbildning.

Elevernas synpunkter

På mentorstid tar elever och mentorer upp sådant som gäller klassen. I programelevråd tar man upp frågor som är gemensamma för programmet och i enhetens elevråd tar man upp gemensamma frågor med rektor. I skolkonferensen samlas representanter för samtliga program och tar upp frågor som berör hela skolan till exempel ordningsregler.

Kursutvärdering och kvalitetsundersökning

På Arlandagymnasiet kommer du att få göra webbaserade utvärderingar i alla kurser. Hos oss gör du utvärderingen mitt i kursen, inte när den är slut. Syftet med utvärderingen är att läraren ska kunna förbättra undervisningen utifrån dina och dina kamraters synpunkter

En gång per år genomför vi en kvalitetsenkät som ligger till grund för skolans arbetsplan. Det är viktigt att du besvarar enkäter som handlar om skolan, så vi tillsammans kan förbättra Arlandagymnasiet.

Arbetsmiljö

Varje program har ett eller flera elevskyddsombud. Dessa representerar programmet och kommunicerar med rektor och lärare om de upptäcker att det finns problem med arbetsmiljön till exempel mobbning. Elevskyddsombuden jobbar mest med olika frågor för att öka trivseln och tryggheten på skolan.

Hjälpte informationen på denna sida dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller om du hittat ett fel på denna sida.


Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.