Arlandagymnasiet utspring

Torsdagen den 1 juni springer Arlandagymnasiets årskurs 3 ut.

Gymnasiesärskolan springer ut med start klockan 12.00.

Arlandagymnasiet 1, det vill säga högskoleförberedande program, springer ut med start klockan 12.00.

Arlandagymnasiet 3, det vill säga yrkesförberedande program, springer ut med start klockan 13.30.

Närbild på studentmössa med svart skärm och vit kulle, lagd på en trädgren.