I biblioteket- förintelsens minnesdag

I biblioteket uppmärksammas förintelsens minnesdag den 27 januari.

Sonia Schreiber Weitz dikt

Vi samlas här idag för att minnas 6 miljoner små pojkar och flickor
Män och kvinnor, mor- och farföräldrar vars liv tyranner har tagit.
För att minnas de oskyldiga vars liv gick upp i rök i dödens fabriker.
Vi minns att i civilisationens hjärta
Med det tysta medgivandet av så många nationer och folk i världen leddes 6 miljoner judiska män, kvinnor och barn till sin död i gas och eld. Askan föll namnlös över en kontinent som själv blivit en begravningsplats.
Vi minns miljoner polacker, romer, ryssar och andra européer
Som föll offer för nazismens effektiva dödsmaskin

 

Sonia Schreiber Weitz föddes 1928 i Krakow, Polen, och överlevde Krakows Ghetto och fem koncentrationsläger, Plaszow, Auschwitz, Bergen Belsen, Venusberg, and Matthausen. Hon gick bort den 23 juni 2010.

Gula tulpaner i dagsljus