Studentdagen

Den 4 juni springer våra avgångsklasser ut och gymnasietiden är slut.

Ännu ett år blir studenten lite annorlunda. På grund av coronapandemin finns restriktioner bland annat kring hur många anhöriga som får ta emot sin elev utanför skolan, men ledningen hoppas ändå på att dagen blir lika högtidlig och stämningsfull som vanligt.

Studenterna Miriam och Lailan står framför skolan med studentmössorna på huvudet och håller varandra om axlarna.

Det här gäller:
-Utspring sprids ut över dagen med ett angivet tidsspann för varje klass.
-Maximalt 2 anhöriga per elev och minst 2 meters avstånd mellan sällskapen.
-Anhöriga ankommer till angiven plats utanför skolan max 10 minuter före klockslaget för klassens utspring.
-Anhöriga och elev åker hem direkt efter att man tagit emot sin student.
-Ej vaccinerade och de som tillhör riskgrupp bör helt avstå från att delta på skolgården.
-Den som har förkylningssymtom får inte delta.
-Inga flak eller bussar får hämta upp studenter eller finnas i anslutning till lokalerna.