Schema, frånvaroanmälan och ledighet

Du förväntas delta i alla lektioner och planerade aktiviteter som skolan anordnar, om du inte har giltigt skäl att utebli. Giltigt skäl är bland annat sjukdom och beviljad ledighet. Om du är sjuk måste du göra en frånvaroanmälan samma dag som du inte kan närvara i skolan.

Innehåll på denna sida

Skola 24 - Schema

Som elev kan du se ditt aktuella schema i Skola 24länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frånvaro

Det är obligatorisk närvaro på alla lektioner och planerade aktiviteter i skolan, som exempelvis friluftsdagar och studiebesök. Är du frånvarande på grund av sjukdom, APL eller beviljad ledighet räknas det som giltig frånvaro. Om du är sjuk måste du göra en frånvaroanmälan samma dag som du inte kan närvara i skolan.

Närvaro, frånvaro och sen ankomst registreras i Skola24 dit både du och vårdnadshavare har tillträde. Vårdnadshavare meddelas samma dag via sms om du är frånvarande under förutsättning att denne registrerat sitt mobilnummer. Ogiltig frånvaro och sena ankomster dokumenteras i utdraget ur betygskatalogen du som elever får i slutet av varje termin.

Om den ogiltiga frånvaron överstiger 4 timmar meddelas CSN och du kan förlora studiebidraget samt bli återbetalningsskyldig.

Ska du som elev eller vårdnadshavare göra frånvaroanmälan gör du det genom att logga in i Skola 24, antingen genom att använda Bank IDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller genom ett lösenordlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster du fått via skolan.

Ledighet

Kortare ledighet, högst tre dagar per termin kan beviljas av mentor. Längre ledighet kan beviljas av rektor efter ansökan minst tio dagar i förväg. Du som elev ansvarar själv för att ta kontakt med varje lärare som berörs av ledigheten för att få information och hemuppgifter. Ledighet söker du via Skola24.

Ska du som elev eller vårdnadshavare ansöka om ledigt gör du det genom att logga in i Skola 24, antingen genom att använda Bank IDlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller genom ett lösenordlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster du fått via skolan.

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Meddela fel på sidan

Här kan du meddela om du saknar något eller hittar fel på denna sida. Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här:

Jag vill ha svar till min e-postadress. Obligatoriskt om du vill få ett svar.
Det du skickar till kommunen blir allmän handling.