Ansök till Arlandagymnasiet

Om du går i årskurs 9 och är intresserad av att söka till Arlandagymnasiets nationella program gör du det på Gymnasieantagningens webbplats. Här hittar du även information om hur man söker till våra introduktionsprogram, gymnasiesärskolan eller till någon av våra idrottsutbildningar.

Hur ansöker jag till nationella program?

Det är gymnasieantagningen i Stockholms län som sköter antagningen till gymnasiet och du gör din ansökan på deras webbplats. På Gymnasieantagningens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du all information du behöver inför gymnasievalet. Där hittar du viktiga datum som är bra att ha koll på och det är även där du gör din ansökan och ser ditt antagningsbesked.

Ansökan gör du tidigast i februari. I april är det möjligt att få ett preliminärt besked om du har kommit in eller inte. I april och början på maj kan du även göra omval. Det slutgiltiga beskedet får du i juni. Om du har du antagits som reserv, får du reda på om du har kommit in i den sökta skolan först i augusti.

Hur ansöker jag till gymnasiesärskolan?

Du ansöker till gymnasiesärskolan på Gymnasieantagningens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där hittar du all information du behöver inför gymnasievalet och viktiga datum som är bra att ha koll på. Det är även där du ser ditt antagningsbesked.

Hur ansöker jag till språkintroduktion eller individuellt alternativ?

Du anmäler dig till introduktionsprogrammen via en särskild anmälningsblankett, se nedan. Du lämnar sedan in den till skolan eller skickar till per post till adressen som finns angiven på anmälningsblanketten.

En studie- och yrkesvägledare kommer sedan att kontakta dig och boka in en tid för ett kartläggningssamtal. På kartläggningssamtalet ska följande personer vara med:

  • eleven
  • vårdnadshavare eller god man
  • tolk vid behov.

Under kartläggningssamtalet kan följande punkter kan tas upp:

  • presentation av våra introduktionsprogram
  • tidigare skolgång
  • utfärdade betyg från hemlandet eller annan skola i Sverige
  • eventuella studiesvårigheter
  • framtidsplaner och mål med studier

Om eleven kommer ifrån en annan skola i Sverige tas uppgifter om kontakt för omdömen etc.

Om skolsköterskan är med under inskrivningssamtalet följs den formella inskrivningen upp direkt av ett hälsosamtal. Detta innebär bland annat en koll av din syn, hörsel, vikt och längd. Det kommer också diskuteras kring dina vaccinationer och eventuellt tidigare sjukdomar. Vårdnadshavare eller god man får även möjlighet skriver en rekvisition som ger skolhälsovården rätt att ta del av den journalen som upprättas på vårdcentralen och tidigare skola.

Elev meddelas startdag så snart som möjligt.

Hur ansöker jag till yrkesintroduktion?

Du ansöker till yrkesintroduktion på Gymnasieantagningens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där hittar du all information du behöver inför gymnasievalet och viktiga datum som är bra att ha koll på. Det är även där du ser ditt antagningsbesked.

Hur ansöker jag till idrottsutbildning?

Du kan kombinera dina studier på många av Arlandagymnasiets nationella program med med en nationell eller lokal idrottsutbildning. Du kan läsa mer om våra idrottsutbildningar och vilka program det går att kombinera med på våra sidor om idrottsutbildningar Länk till annan webbplats..

De nationella idrottsutbildningar som finns på Arlandagymnasiet är inom fotboll och handboll. De lokala idrottsutbildningarna är inom innebandy, ishockey och e-sport. Ansökan till någon av vår NIU utbildningar gör du på Svenska Fotbollsförbundets hemsida eller på Svenska handbollförbundets hemsida, beroende vilken sport du är intresserad av. Du hittar länkar nedan. Ansökan till några av våra lokala idrottsutbildningar gör du via särskilda formulär nedan.

Nationell idrottsutbildning

Vill du läsa NIU Fotboll ansöker du via via Svenska Fotbollförbundets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vill du läsa NIU Handboll ansöker du via Svenska Handbollförbundets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du hittar information om rekryteringsprocessen till respektive NIU-utbildning på vår sida om NIU-utbildning Länk till annan webbplats..

Lokal idrottsutbildning

Ansökan till några av våra lokala idrottsutbildningar gör du via särskilda formulär nedan.

LIU InnebandyDina kontaktuppgifter:
Fyll i dina kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig. Vi återkommer i första hand per e-post, men lämna gärna även telefonnummer så vi kan kontakta dig per telefon om det behövs.
Dina kontaktuppgifter:

Fyll i ditt personnumer ÅÅÅÅMMDD-XXXX
13

LIU IshockeyDina kontaktuppgifter:
Fyll i dina kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig. Vi återkommer i första hand per e-post, men lämna gärna även telefonnummer så vi kan kontakta dig per telefon om det behövs.
Dina kontaktuppgifter:

Fyll i ditt personnumer ÅÅÅÅMMDD-XXXX
13

LIU E-sportDina kontaktuppgifter:
Fyll i dina kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig. Vi återkommer i första hand per e-post, men lämna gärna även telefonnummer så vi kan kontakta dig per telefon om det behövs.
Dina kontaktuppgifter:

Fyll i ditt personnumer ÅÅÅÅMMDD-XXXX
13

Motivera varför du vill satsa på E-sport