Ansök till Arlandagymnasiet

Om du går i årskurs 9 och är intresserad av att söka till Arlandagymnasiets nationella program gör du det på Gymnasieantagningens webbplats. Här hittar du även information om hur man söker till våra introduktionsprogram och vår gymnasiesärskola.

Hur ansöker jag till nationella program?

Det är gymnasieantagningen i Stockholms län som sköter antagningen till gymnasiet och du gör din ansökan på deras webbplats. På Gymnasieantagningens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hittar du all information du behöver inför gymnasievalet. Där hittar du viktiga datum som är bra att ha koll på och det är även där du gör din ansökan och ser ditt antagningsbesked.

Ansökan gör du tidigast i februari. I april är det möjligt att få ett preliminärt besked om du har kommit in eller inte. I april och början på maj kan du även göra omval. Det slutgiltiga beskedet får du i juni. Om du har du antagits som reserv, får du reda på om du har kommit in i den sökta skolan först i augusti.

Hur ansöker jag till gymnasiesärskolan?

Du ansöker till gymnasiesärskolan på Gymnasieantagningens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där hittar du all information du behöver inför gymnasievalet och viktiga datum som är bra att ha koll på. Det är även där du ser ditt antagningsbesked.

Hur ansöker jag till språkintroduktion eller individuellt alternativ?

Du anmäler dig till introduktionsprogrammen via en särskild anmälningsblankett, se nedan. Du lämnar sedan in den till skolan eller skickar till per post till adressen som finns angiven på anmälningsblanketten.

En studie- och yrkesvägledare kommer sedan att kontakta dig och boka in en tid för ett kartläggningssamtal. På kartläggningssamtalet ska följande personer vara med:

  • eleven
  • vårdnadshavare eller god man
  • tolk vid behov.

Under kartläggningssamtalet kan följande punkter kan tas upp:

  • presentation av våra introduktionsprogram
  • tidigare skolgång
  • utfärdade betyg från hemlandet eller annan skola i Sverige
  • eventuella studiesvårigheter
  • framtidsplaner och mål med studier

Om eleven kommer ifrån en annan skola i Sverige tas uppgifter om kontakt för omdömen etc.

Om skolsköterskan är med under inskrivningssamtalet följs den formella inskrivningen upp direkt av ett hälsosamtal. Detta innebär bland annat en koll av din syn, hörsel, vikt och längd. Det kommer också diskuteras kring dina vaccinationer och eventuellt tidigare sjukdomar. Vårdnadshavare eller god man får även möjlighet skriver en rekvisition som ger skolhälsovården rätt att ta del av den journalen som upprättas på vårdcentralen och tidigare skola.

Elev meddelas startdag så snart som möjligt.

Hur ansöker jag till yrkesintroduktion?

Du ansöker till yrkesintroduktion på Gymnasieantagningens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Där hittar du all information du behöver inför gymnasievalet och viktiga datum som är bra att ha koll på. Det är även där du ser ditt antagningsbesked.