Sigtuna kommuns äldre har tyckt till om framtiden

Uppslutningen har varit enorm. Över hälften av Sigtuna kommuns invånare i åldern 65 år och äldre har med stort engagemang tyckt till, haft idéer och bidragit till det som kommer att stå som grund för kommunens tioåriga äldreomsorgsplan.

Förra året bestämde sig Sigtuna kommun för att se över kommunens äldreomsorg.

För att kunna ta ställning till vilka vägval som borde göras, vilka önskemål som finns och vad som borde utvecklas och prioriteras har kommunen helt enkelt frågat de som vet det bäst, nämligen de som bor i kommunen och är 65 år och äldre.

”När vi bestämde oss för att ta krafttag och skapa Sveriges bästa omsorg för våra äldre var det självklart att först fråga alla kommuninvånare över 65 år hur de upplever omsorgen i dag och hur de vill att den ska se ut i framtiden. De många kloka synpunkterna ska ligga till grund för vår nya äldre- och omsorgsplan", säger Gunilla Johansson (S), ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

Utifrån resultaten i Äldredialogen har en äldreomsorgsplan som sträcker sig fram till 2024 tagits fram av representanter från såväl majoritets- som oppositionspartier. Äldreomsorgsplanen hittar du här

Sammanställning och resultat av Äldredialogen hittar du här.

Responsen har varit fantastisk. Över 3 000 svarade på den enkät som kommunen skickde ut och nästan 400 kom till de dialogmöten som anordnades. Över hälften av de tillfrågade har alltså engagerat sig och bidragit med sina erfarenheter och önskemål, och när alla svar och resultaten av samtalen sammanställts är det personalen som får mest fokus.

”På alla dialogmöten vi haft, och i de enkätsvar vi fått in, har det varit tydligt att personalen är en avgörande faktor för att skapa en god omsorg. Vi tar därför steg två i processen och genomför nu personaldialoger för att ta reda på vilka förutsättningar som personalen behöver för att göra ett bra arbete", säger Marcus Brixskiöld (S), vice ordförande i äldre- och omsorgsnämnden.

I december 2014 genomfördes dialog med personal och chefer inom äldreomsorgen vilket kommer ligga till grund för en kompetensutvecklingsplan som ska färdigställas under 2015.

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Resultatet av äldredialogen