Omaistuki Sigtunan kunnassa

Omaishoitajia on paljon. He antavat mielellään apua, tukea ja hoitoa omaisilleen. Tämä veloittaa kuitenkin heidän omia voimavarojaan. Omaishoitaja tarvitsee tukea, jotta hän jaksaisi hoitaa omaista, joka on vanha, sairas tai liikuntarajoitteinen.


 

Omaiskonsultti

Kunnassa on kaksi omaiskonsulttia jonka puoleen omaishoitaja voi kääntyä saadakseen apua ja tukea. Tukea annetaan mm., keskustelujen, informaatiotilaisuuksien ja luentojen välityksellä.

Lomittaja

Kunta tarjoaa omaishoitajalle myös lomittajaa, jotta hän saisi vapaata hoitovastuusta, joko lyhyemmän tai pidemmän ajan. Tätä palvelua voi saada maksutta 12 tuntia kuukaudessa.

Päivätoiminta

Dementia potilaille voidaan myös tarjota päivätoimintaa arkisin. Sen tarkoitus on auttaa potilasta säilyttämään hyviä rutiineja, ja sosiaalista kanssakäymistä muiden kanssa. Potilaalla on päivätoiminnan ansiosta myös suuremmat mahdollisuudet kyetä asumaan omassa kodissaan pitempään. Tämä toiminta antaa myös omaishoitajalle hengähdystauon hoitovastuusta. Päivätoimintaan täytyy anoa, ja anomuksen käsittelee kunnan avuntarpeenarvioija.

Lyhytaikainen hoitopaikka

Kun omaishoitaja tarvitsee vapaata pidemmän jakson, voidaan anoa lyhytaikaista hoitopaikkaa. Tämäkin anomus tehdään kunnan avuntarpeenarvioijalle.
 

Turvahälytin

Kotiin voidaan asentaa turvahälytin, sekä hoidettavan että omaisen turvaksi. Apua tarvittaessa hälytys yhdistetään hälytyskeskukseen, ja sieltä vuorostaan hälytetään hoitohenkilökuntaa potilaan luo.
 

Kotipalvelu

Omaishoitaja voi myös saada apua kotipalvelun kautta. Sen avulla omainen voi asua kotona pitempään. Turvahälytin ja kotipalvelu anotaan kunnan avuntarpeenarvioijalta.

 

 

Ett fel inträffade

De markerade fälten måste fyllas i


Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post
Synpunkter & felanmälan Kontaktinformation

Relaterade dokument