Laske vanhustenhuollon maksu

Laskelma on alustava ja saattaa poiketa todellisesta maksusta.

1. Yksinasuva / Yhdessä asuva

Olen:

2. Yksinasuvan tulot

 
Mitä tarkoitetaan tuloilla?

Täytä tulosi verojen jälkeen

Tuloilla tarkoitetaan seuraavia:

 • Kuluvan vuoden eläketulot: kansaneläke, eläkelisä, ATP (yleinen lisäeläke), KPA, SPP, yksityiset eläkevakuutukset, osaeläke, ammattivamma- ja työvammaelinkorko, ulkomaaneläkkeet, lisäeläkkeen eläkelisän ylittävä osuus sekä muut eläkkeet
 • Vanhusten toimeentulotuki
 • Ajankohtaiset ansio- ja pääomatulot
 • Ansiotulo, aktiivisen ja passiivisen liiketoiminnan tuottama tulo, pääomatulo
 • Asuntoavustus, asuntolisä ja erityinen asuntolisä
 • Muut tulot*
 • Elinkorot, elatusapu, lapsilisä, apurahat ja muut avustukset

3. Asumiskustannus

 
Mitä tarkoitetaan asumiskustannuksella?

Yksinasuvan asumiskustannukseen sisältyvät:

 • Vuokra/yhtiövastike
 • 70 % asuntolainojen korosta
 • Jätehuoltomaksu
 • Nuohousmaksu
 • Vesi
 • Sähkö
 • Lietteen tyhjennys
 • Tieyhdistysmaksu

Tulos maksuvara

Alustava maksuvarasi on 0 kruunua/kk

Dela på

Dela till Facebook Dela till Twitter Dela till LinkedIn Dela med e-post